Вернуться на главную Російська версія Англійска версія
Офіційний портал
Нормативно-правова база 
    Миколаївська Міська Рада
28 квітня 2015
Офіційний портал Миколаївської Міської Ради
 
 

Інтеграція бібліотек у засоби масової інформації та соціальні мережі
На території міста будуть проводитись роботи з відлову безпритульних тварин
Власнику приміщення у будинку по вул. Інженерна, 2, м. Миколаїв Матвіїву Віталію Анатолійовичу
Про намір передати в оренду об’єкт комунального майна
Енегретична незалежність України

Чому зростають тарифи?

   продивиться всі оголошення
   Які гуртки чи секції відвідують ваші діти?
музичні

художні

спортивні

на це не вистачає коштів

не відвідують, адже в школі велике навантаження

   результати

ОРІДУ НАДУ

    Нормативно-правова база
    Плани роботи ради
    Звіти та протоколи
    Склад РадиНормативна база


Затверджено
розпорядженням
міського голови
від 20 червня 2011
№ 298р

Положення про експертно-громадську раду виконавчого комітету Миколаївської міської ради

1. Експертно-громадська рада виконавчого комітету Миколаївської міської ради (далі – Експертно-громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації міської політики, у вирішенні нагальних проблем міста, надання їм можливості для вільного доступу до інформації про діяльність Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, виконавчого комітету Миколаївської міської ради і Миколаївського міського голови, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, підвищення якості підготовки рішень з питань життєдіяльності міської громади завдяки врахуванню громадської думки, створення умов для участі мешканців міста у розробленні проектів зазначених рішень.

 2. У своїй діяльності Експертно-громадська рада керується Конституцією та законами України, Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом міста Миколаєва, а також цим Положенням.

 Положення про Експертно-громадську раду узгоджується з виконавчим комітетом Миколаївської міської ради та затверджується на першому засіданні Експертно-громадської ради і розпорядженням міського голови.

 3. Основними завданнями Експертно-громадської ради є:

 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;
 • сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування громадської думки під час формування та реалізації міської політики.

4. Експертно-громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • 4.1. Готує та подає виконавчому комітету Миколаївської міської ради (далі – виконком) пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом.
 • 4.2. Готує та подає виконкому пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю.
 • 4.3. Подає виконкому обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації міської політики у відповідній сфері, удосконалення роботи виконкому.
 • 4.4. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
 • 4.5. Здійснює громадський контроль за врахуванням виконкомом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.
 • 4.6. Здійснює моніторинг та оцінку діяльності органів місцевого самоврядування, пов'язаної з реалізацією цільових та інших програм.
 • 4.7. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб.
 • 4.8. Збирає, узагальнює та подає виконкому інформацію про пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.
 • 4.9. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Експертно-громадська рада має право:

 • 5.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, (комітети), комісії, експертні групи тощо.
 • 5.2. Залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.
 • 5.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи.
 • 5.4. Отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради.
 • 5.5. Отримувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

 Члени Експертно-громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений виконком.

 6. Експертно-громадська рада формує наступні експертні групи:

 • з питань стратегії розвитку міста, економічної політики, розвитку підприємництва та інноваційної діяльності;
 • з питань соціальної політики, праці;
 • з питань промисловості, транспорту, зв'язку, торгівлі, сфери послуг;
 • з питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища;
 • з питань місцевого самоврядування, розвитку органів самоорганізації та електронного врядування;
 • з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин;
 • з питань житлово-комунального господарства, благоустрою міста та енергозбереження;
 • з питань гуманітарної політики (освіти, науки, культури та мистецтва, у справах сім'ї, молоді та спорту);
 • з питань зв'язків з громадськими організаціями, міжнаціональних відносин, релігійних конфесій, гендерної політики.

У разі потреби Експертно-громадська рада на своєму засіданні може створювати інші експертні групи (за іншими напрямками).

 7. До складу Експертно-громадської ради можуть входити представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, товариств і установ усіх форм власності, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - Організації).

 8. Склад Експертно-громадської ради формується на першому засіданні зборів з кандидатур, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Експертно-громадської ради та внесені Організаціями.

 До складу Експертно-громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожної Організації.

 Членство в Експертно-громадській раді є індивідуальним.

 9. Для формування складу Експертно-громадської ради виконком утворює організаційний комітет з підготовки установчих зборів за участю представників Організацій (далі – Оргкомітет).

 Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів виконком в обов'язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

 Для участі в установчих зборах до Оргкомітету подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу Організації.

 До заяви додаються:

 • рішення керівника Організації, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах з подальшою роботою в Експертно-громадській раді, посвідчене печаткою (у разі наявності);
 • біографічна довідка делегованого представника Організації;
 • копії документів, що підтверджують легалізацію Організації;
 • інформація про результати діяльності Організації протягом останніх двох років.

 За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до складу Експертно-громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

 Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія.

 Протокол установчих зборів, відомості про склад Експертно-громадської ради виконком оприлюднює на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

 10. Склад Експертно-громадської ради затверджується розпорядженням Миколаївського міського голови на підставі протоколу установчих зборів.

 11. Експертно-громадська рада відкрита для приєднання існуючих чи новостворених Організацій. Приєднання Організацій відбувається у відповідності до п. 9 цього Положення та Регламенту Експертно-громадської ради, затвердженого на засіданні Експертно-громадської ради.

 12. Членство в Експертно-громадській раді припиняється на підставі рішення Експертно-громадської ради у разі:

 • систематичної відсутності члена Експертно-громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази поспіль);
 • повідомлення керівника Організації, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Експертно-громадській раді;
 • скасування державної реєстрації Організації, представника якого обрано до складу Експертно-громадської ради;
 • неможливості члена Експертно-громадської ради брати участь у роботі Експертно-громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Експертно-громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
 • подання членом Експертно-громадської ради відповідної заяви.

 13. Експертно-громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні більшістю голосів присутніх терміном на один рік.

 Голова Експертно-громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради більшістю голосів присутніх.

 Головою Експертно-громадської ради не може бути обрана посадова особа виконкому.

 Повноваження голови Експертно-громадської ради можуть бути припинені за рішенням Експертно-громадської ради у разі припинення її членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про Експертно-громадську раду.

 13. Голова Експертно-громадської ради:

 • організовує діяльність Експертно-громадської ради;
 • скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
 • підписує документи від імені Експертно-громадської ради;
 • представляє Експертно-громадську раду у відносинах з об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
 • може брати участь у засіданнях колегії органу.

 14. Функції секретаря Експертно-громадської ради має виконувати працівник структурного підрозділу у зв'язках з громадськістю виконкому, який не є членом Експертно-громадської ради.

 15. Формою роботи Експертно-громадської ради є загальні засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Експертно-громадської ради можуть скликатися згідно з Регламентом Експертно-громадської ради, затвердженим на засіданні Експертно-громадської ради.

 Засідання Експертно-громадської ради вважається таким, що відбулося, якщо на ньому присутні не менш ніж половина членів. Кворумом на зборах ради є половина кількісного складу членів Експертно-громадської ради.

 Засідання Експертно-громадської ради проводяться відкрито.

 У засіданнях Експертно-громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу.

 На запрошення голови Експертно-громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 16. Рішення Експертно-громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 Рішення Експертно-громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду виконкомом.

 Рішення виконкому, прийняте за результатами розгляду пропозицій Експертно-громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Експертно-громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Експертно-громадської ради або причини їх відхилення.

 17. Експертно-громадська рада інформує виконком та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Експертно-громадська рада" на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.


ОНОВЛЕНО 25.03.2014


Герої серед нас

Звернення громадян


   Ремонт комунальних доріг
Сьогодні, 28 квітня, дві бригади дорожників виконують ремонтні роботи на вул. Московській, від...
   Про тарифи на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються споживачам ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ   24 квітня 2015 &nb...
   Про організацію пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування №№ 22, 36, 39, 41, 77, 80 у м. Миколаєві ДОКУМЕНТ
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ   24 квітня 2015 &...
   Сьогодні до 15:00 не буде води у центральній частині міста
Шановні миколаївці! 28.04.2015 р. з 9:00 до 15:00 у зв'язку з виконанням невідкладних аварійно...
   Мешканці Матвіївки підтримали Всеукраїнську акцію з прибирання та благоустрою
Жителі мкр. Матвіївка підтримали Всеукраїнську акцію «Зробимо Україну чистою» та 25 квітня вийшли н...
   У Заводському районі пройшов суботник
25 квітня у Заводському районі пройшов загальноміський суботник. У заходах взяли участь  ...
   У білому халаті фронтовими дорогами: лікар Лев Карнаш залишив підпис на рейхстазі, а днями відзначив сторічний ювілей
У білому халаті фронтовими дорогами: лікар Лев Карнаш залишив підпис на рейхстазі, а днями відзнач...
   Юрій Гранатуров: «Миколаївський муніципальний колегіум - гордість нашого міста»
Сьогодні, 27 квітня, у Миколаївському художньому академічному російською драматичному театрі відбул...
   У дитсадку № 87 діти батьки та вихователі висадили дерева
У нашому місті є зелений затишний куточок, який розташований у мікрорайоні Ракетне Урочище&...
   На головній вулиці міста звучатиме духовий оркестр!
За сприяння Миколаївського міського голови та за договором про співпрацю між управлінням з пит...
   Вдові ветерана Великої Вітчизняної війни Павла Костянтиновича Іщенка встановили новеньку газову плиту за рахунок місцевого бюджету
80-річна Ніна Іванівна Іщенко, вдова ветерана Великої Вітчизняної війни, стала вже дванадцятим...
   Адміністрація Ленінського району стежить за дотриманням прав дітей
Службою у справах дітей адміністрації Ленінського району проводяться перевірки навчальних закладів...

 

Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі