Вернуться на главную Російська версія Англійска версія
Офіційний портал
Програма зайнятості населення м. Миколаєва на  2010 – 2011 роки 
    Миколаївська Міська Рада
28 квітня 2015
Офіційний портал Миколаївської Міської Ради
 
 

Інтеграція бібліотек у засоби масової інформації та соціальні мережі
На території міста будуть проводитись роботи з відлову безпритульних тварин
Власнику приміщення у будинку по вул. Інженерна, 2, м. Миколаїв Матвіїву Віталію Анатолійовичу
Про намір передати в оренду об’єкт комунального майна
Енегретична незалежність України

Чому зростають тарифи?

   продивиться всі оголошення
   Які гуртки чи секції відвідують ваші діти?
музичні

художні

спортивні

на це не вистачає коштів

не відвідують, адже в школі велике навантаження

   результати

ОРІДУ НАДУ

    Нове в законадавствi
    Ринок праці в місті
    Колективні договори
    Програма зайнятості населення м. Миколаєва
    Робота з легалізації зайнятості населення
    Виконання Програми зайнятості населення
    Охорона та умови працi
    Стан виплати заробітної плати


Про затвердження Програми зайнятості населення  м. Миколаєва на період до 2017 року

 З метою координації зусиль та ефективної співпраці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державної служби зайнятості, об’єднань роботодавців і профспілок, з метою вжиття конкретних заходів для регулювання ринку праці, забезпечення зайнятості населення та соціального захисту від безробіття, 17 жовтня 2013 року рішенням сесії Миколаївської міської ради було затверджено Програму зайнятості населення м. Миколаєва на період до 2017 року.

Пріоритетними напрямами, що сприятимуть розвитку економіки міста, визначено реалізацію проектів у машинобудівному та морегосподарському комплексах.

Реалізація інвестиційних проектів, досягнення прогнозних показників розвитку економіки міста забезпечать розширення сфери застосування праці у 2013-2017 роках для 16,5 тис. осіб завдяки створенню нових суб'єктів господарювання, а також створення нових робочих місць шляхом модернізації або зміни технології виробництва.

Збереження зайнятості та проведення активної політики, турбота про соціально вразливих громадян є головним пріоритетом у сфері зайнятості та ринку праці. Саме зайнятість є найважливішим стимулятором відновлення економіки та економічного зростання. У зв’язку з чим, планується стимулювати створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

За сприянням обласної та районних служб зайнятості населення протягом 2013-2017 років планується забезпечити працевлаштування 22 тис. осіб.

Протягом 9 місяців 2013 року вже працевлаштовано 5129 осіб, які перебували на обліку в Центрах зайнятості м. Миколаєва, 84 особи з числа безробітних організували власну справу за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю.

Передбачається підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом організації їх професійного навчання відповідно до потреб виробництва, зокрема за індивідуальним замовленням роботодавців, таким чином, за 9 місяців 1322 безробітних було охоплено професійним навчанням.

Планується розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше 45 років шляхом видачі ваучера на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

 Особлива увага приділятиметься сприянню зайнятості громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці: жінок, молоді, довготривалих безробітних, осіб з обмеженими фізичними можливостями за рахунок посилення індивідуальної та адресної роботи з цільовими групами громадян, роботодавцями, соціальними партнерами. Протягом січня – вересня 2013 року було працевлаштовано 2299 осіб вищезазначеної категорії.

Виконання заходів Програми зайнятості населення м. Миколаєва на період до 2017 року об’єднає зусилля соціальних партнерів у реалізації державної політики зайнятості у місті, спрямує їх на збереження ефективно функціонуючих і створення нових робочих міст з належними умовами та гідною оплатою праці.

 Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради


ОНОВЛЕНО 08.11.2013


ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ м. МИКОЛАЄВА НА ПЕРІОД ДО 2017 РОКУ

Мета Програми та головні концептуальні положення

Програму зайнятості населення міста Миколаєва на період до 2017 року розроблено відповідно до п. б, ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розпорядження голови облдержадміністрації від 26.02.2013 № 53-р „Про розроблення проекту Програми зайнятості населення Миколаївської області”.

Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення та закріплення позитивних тенденцій до стабілізації на ринку праці, виконання завдань, визначених Програмою сприяння зайнятості населення та створення нових робочих місць на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 року № 1008.

Проблемні питання, які передбачено вирішити за рахунок реалізації даної Програми:

 • дисбаланс попиту на робочу силу і її пропозиції;
 • збереження існуючих, створення нових та легалізація вже існуючих робочих місць;
 • соціальний захист працюючого населення;
 • розширення сфери докладання праці та зниження рівня безробіття;
 • наповнення міського бюджету;
 • незайнятість неконкурентоспроможних категорій населення та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Метою Програми є координація зусиль та ефективна співпраця органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державної служби зайнятості, об’єднань роботодавців і профспілок з метою вжиття конкретних заходів для регулювання ринку праці, забезпечення зайнятості населення та соціального захисту від безробіття; проведення регіональної політики сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості громадян міста, як це передбачено ратифікованою Україною Конвенцією МОП № 122 “Про політику в галузі зайнятості”.

Основними завданнями Програми є:

 • визначення основних напрямів проведення політики зайнятості і шляхів їх реалізації;
 • формування конкурентних переваг національного ринку праці;
 • координація зусиль виконавчих органів ради, інших установ та організацій, пов’язаних з розробленням та виконанням заходів регулювання ринку праці та забезпечення продуктивної зайнятості;
 • посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості та детінізація відносин у трудовій сфері;
 • зниження рівня безробіття та зменшення його тривалості;
 • оцінка стану ринку праці та прогнозних показників щодо трудового потенціалу, обсягів зайнятості, створення робочих місць і рівня безробіття населення;
 • здійснення моніторингу створення робочих місць у місті Миколаєві та інформаційне забезпечення Миколаївської міської ради щодо реалізації завдань і заходів Програми.

Шляхи та способи розв’язання проблеми:

 • сприяння забезпеченню економіки м. Миколаєва кваліфікованими кадрами;
 • розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення;
 • використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин;
 • сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
 • підвищення професійної якості працівників;
 • регулювання трудових міграцій громадян України;
 • надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття.

Відповідно до оцінки тенденцій соціально-економічного розвитку міста Миколаєва та наявних проблем, у процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Миколаївською міською радою за пропозиціями виконавчих органів міської ради.

І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення м. Миколаєва за попередній період

2012 року соціально-економічний розвиток м. Миколаєва характеризується утриманням позитивних темпів економічного розвитку, стабілізації виробничого сектора економіки, активізації інвестиційних процесів, впровадженням механізму ефективного використання ресурсного та промислового потенціалу. Створено реальні передумови для виведення економіки на траєкторію сталого зростання. Один з найважливіших напрямків роботи - це стимулювання інвестицій у пріоритетні галузі економіки, і, як наслідок, створення умов для організації рентабельних підприємств, зростання обсягів виробництва продукції промисловими підприємствами міста, збільшення надходження до бюджету, досягнення збільшення рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць, підвищення рівня презентаційної діяльності щодо інвестиційного потенціалу міста тощо.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу протягом 2012 року збільшився на 8,8 %, порівнянно з 2011 роком, та становить 24482 грн.

За січень-вересень 2012 року підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 12189,3 млн.грн., або 8,7 % від загальнообласного обсягу реалізації. У загальнообласному обсязі реалізації частка продукції підприємств обласного центру становила 54,2 %.

В структурі обсягу реалізованої промислової продукції 79,2 % припадає на переробну промислоість, 20,8 % - на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. Вагома частка в обсязі реалізації належить машинобудуванню (30,1 %), металургійному виробництву та виробництву готових металевих виробів (28,1 %), виробництву харчових продуктів і напоїв (15,7 %).

Значна кількість провідних бюджетоутворюючих промислових підприємств забезпечила приріст виробництва і внесла суттєвий вклад у розвиток окремих видів діяльності промислового сектора економіки міста: ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», ТОВ «Сервісний центр «Металург», ПАТ «Завод «Екватор», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» та інші.

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників працюючих в економіці міста за січень-грудень 2012 року становив 2944 грн., та порівнянно з 2011 роком збільшився на 114,1 %. Цей показник 2012 року перевищив у 2,6 рази розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатної особи на відповідний період (1134 грн.).

Органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування забезпечувався контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями чинного законодавства при зміні режиму роботи, наданні неоплачуваних відпусток та вивільненні працівників, протягом 2012 року з питання використання робочої сили проведено 94 обстеження підприємств, установ та організацій.

У м. Миколаєві за моніторинговими даними протягом 2012 року створено 12487 робочих місць, з них юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання) – 5946 р.м., що становить 47,6 % до загальної кількості створених робочих місць.

З метою легалізації зайнятості та заробітної плати в місті забезпечується робота відповідних міської та районних робочих груп, до складу яких увійшли фахівці податкової інспекції, управлінь Пенсійного фонду, Територіальної державної інспекції праці, УМВС, Департаменту праці та соціального захисту населення, галузевих управлінь Миколаївської міської ради, виконавчих органів міських рад, центрів зайнятості, представники організацій профспілок та інших структур. Протягом 2012 року в місті робочими групами з легалізації зайнятості та заробітної плати проведено 1118 обстежень суб’єктів господарювання та забезпечено усунення 574 виявлених порушень у трудовій сфері.

У результаті усунення виявлених порушень легалізовано заробітної плати за 2012 рік на загальну суму 281,2 тис.грн.

Інформування населення щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно, систематично проводиться через друковані засоби масової інформації, веб-сайти, виступи на телебаченні, радіо, телефонні “гарячі лінії” тощо. Інформаційні матеріали із зазначених питань розміщено на інформаційних стендах у місцях найбільшого скупчення громадян.

У травні 2012 року розміщено Біл-Борд з соціальною рекламою «Чи знаєш ти, що втрачаєш?», що розміщено на вул. Комсомольській, 69 та на розі пр. Миру та вул. Південної.

Тенденції до покращання ситуації, що проявились на підприємствах міста останнім часом, дають підстави позитивно оцінювати можливості розвитку економіки.

Складною залишається ситуація з режимом неповної зайнятості, а саме в такому режимі на кінець 2012 року працювали такі підприємства, як: ТДВ “Оріон-Авто”, ПАТ “Суднобудівний завод “Лиман”, ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», ДП «Миколаївський бронетанковий завод», ПАТ “Чорноморський суднобудівний завод”, ДП “Миколаївавтотранссервіс” та ПрАТ «Миколаївський машинобудівний завод».

На ринку праці м. Миколаєва закріпилися позитивні тенденції щодо збільшення рівня зайнятості та зниження рівня безробіття.

Протягом 2012 року по місту Миколаєву налічувалось 11600 вакансій, які надійшли від 2312 роботодавців. Кількість наявних вакансій збільшилась проти показника відповідного періоду 2011 року на 515 одиниць, або 4,6 %, а кількість роботодавців, які мали вакансії, на 125 осіб, або на 5,7 %.

За сприянням служби зайнятості на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 6261 мешканця міста Миколаєва, що складає 42,9 % від чисельності незайнятих громадян, які звернулися за отриманням соціальних послуг.

Для зменшення тривалості зареєстрованого безробіття центрами зайнятості вживаються заходи, направлені на пріоритетність у працевлаштуванні довготривалим безробітним.

На сьогоднішній день в центрах зайнятості України впроваджена модернізована система обслуговування громадян, яка забезпечила новий рівень оперативності при наданні соціальних послуг та дозволила в режимі «on-line» у єдиній загальнодержавній базі даних здійснювати оперативний пошук вакансій та працівників в межах всієї країни, а також надавати комплекс соціальних послуг незалежно від місця проживання осіб.

З метою активізації власних зусиль безробітних щодо пошуку роботи в центрах зайнятості діють семінари для безробітних з техніки самостійного пошуку роботи, спеціалістами центрів зайнятості надається допомога у складанні планів самостійного пошуку роботи, практикується терміновий виклик до центру зайнятості безробітних при наявності підходящої роботи, справи довготривалих безробітних розглядаються на спеціальних комісіях, в результаті роботи яких надаються рекомендації щодо перспективи працевлаштування, перенавчання, організації самозайнятості, залучення до громадських робіт тощо.

Службою зайнятості приділяється першочергову увагу вирішенню питань кадрового забезпечення економіки, зменшенню дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили, створенню дієвої системи професійної орієнтації молоді, а також на підвищення якості професійної підготовки кадрів.

Одним із шляхів удосконалення професійного навчання безробітних є організація стажування, яке проходить безпосередньо на робочому місці. За такою формою навчалося 524 особи.

42 особи підвищили кваліфікацію на короткотермінових курсах цільового призначення за різними напрямками, як для промислового, так і для аграрного сектору.

Пріоритет в роботі по задоволенню потреб роботодавців заклав основу для тривалої співпраці з багатьма підприємствами, організаціями, установами. Під конкретне замовлення роботодавців проходили навчання 593 особи, або на 45,5 % від загальної кількості тих, що навчалися.

Після проходження професійного навчання 1030 мешканців міста Миколаєва працевлаштовано, що складає 79,1 % від загальної кількості осіб, які пройшли навчання. Протягом 2012 року навчалися або підвищували фаховий рівень завдяки організаційній та фінансовій підтримці служби зайнятості 1695 безробітних міста Миколаєва, що на 232 особи, або на 15,9 % більше, у порівнянні з 2011 роком. Рівень охоплення безробітних професійним навчанням зріс з 16,9 % за 2011 рік до 18,6 % за 2012 рік.

Комплектування навчальних груп проводиться під гарантоване працевлаштування та на конкретне замовлення роботодавців.

З метою залучення безробітних осіб до підприємницької діяльності, спеціалістами служби зайнятості м. Миколаєва організовано профінформаційну і профконсультаційну роботу, проводяться індивідуальні консультації з роз’яснення переваг зареєстрованої самозайнятості, семінари з основ підприємництва, консультації з психологічної підтримки, семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність.

Протягом 2012 року на курсах цільового призначення за напрямом «Бізнеспланування для організації підприємницької діяльності» та на курсах за новою навчальною програмою «Теорія і практика бізнеспланування» на базі Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова необхідну інформацію опанували та започаткували власну справу шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 82 особи.

Особлива увага приділяється забезпеченню зайнятості осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Протягом 2012 року працевлаштовано 463 безробітних з числа таких, що належать до категорії осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

На додаткові робочі місця з наданням дотацій роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття працевлаштовано 298 осіб, у т.ч. 74 соціально-незахищених особи, 29 молодих осіб на перше робоче місце відповідно до Закону України “Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю”.

У цілому у м. Миколаєві 2012 року активними програмами сприяння зайнятості (працевлаштування, професійне навчання, оплачувані громадські роботи) охоплено 14578 осіб, що 0,3 відсотки більше показника 2011 року.

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці

2013-2017 року в основу стабільної роботи реального сектора економіки м. Миколаєва та розширення сфери застосування праці буде покладено інвестиційний розвиток та ефективне використання власної сировинної бази, збільшення асортименту та підвищення якості продукції, розширення ринків збуту в Україні та за її межами.

Прогнозується збереження ефективно функціонуючих і створення нових робочих місць, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, удосконалення системи підготовки спеціалістів та кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку праці, що разом із заходами державної економічної політики створить підґрунтя для підвищення економічної активності населення та вирішення проблемних питань у соціальній сфері.

Рішенням Миколаївської міської ради від 22.11.2012 №22/17 затверджено міську Програму Залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м. Миколаєві до 2017 року (далі-Програма). Метою міської Програми є створення умов для інвестиційного розвитку міста, спрямованого на модернізацію економіки та забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку міста.

Очікуваними результатами реалізації Програми є створення привабливого інвестиційного іміджу м. Миколаєва в Україні та за її межами; активізація залучення технічної допомоги через міжнародні організації та їх програми співробітництва; покращення інформованості потенційних інвесторів про можливості вкладання коштів у розвиток м.Миколаєва; просування інвестиційних проектів тощо.

Пріоритетними напрямами, що сприятимуть розвитку економіки, визначено реалізацію проектів у різних сферах економічної діяльності:

- у машинобудівному комплексі:

 • будівництво 4 військових кораблів класу «корвет», відповідно до Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу «корвет», розраховану на 2011-2021 роки (затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року №1150).

- у морегосподарському комплексі:

 • створення єдиного виробничо-перевантажувального комплексу в тиловій частині причалів № 13-14 ДП «Миколаївський морський торговельний порт», що дозволить створити 120 робочих місць;
 • збільшення потужностей ТОВ «Морський спеціалізований порт НІКА-ТЕРА» (розвиток зернового терміналу, будівництво карбамідної ділянки, розширення складів відкритого зберігання, подовження причалів, створення транспортної інфраструктури). Завдяки впровадженню інвестпроекту, який розрахований на декілька років, перевантаження вантажів уже 2013 року збільшиться більш ніж на 2,0 млн.тонн, порівнянно з 2012 роком, і досягне 7,0 млн.тонн. В перспективі: 2014 рік – 10,0 млн.тонн, 2015 рік – 12,0 млн.тонн, 2017 року продуктивність має досягти 20,0 млн.тонн вантажів за рік.

Реалізація інвестиційних проектів, досягнення прогнозних показників розвитку економіки міста забезпечать розширення сфери застосування праці у 2013-2017 роках для 16,5 тис. осіб завдяки створенню нових суб'єктів господарювання (крім тих, що створені шляхом припинення), або збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створення робочих місць шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребуює нових знань, навичок та вмінь працівників).

Місцевими органами виконавчої влади та контролюючими органами буде посилено роботу, спрямовану на легалізацію зайнятості та заробітної плати, дотримання чинного законодавства щодо посилення відповідальності роботодавців за ухилення від оформлення трудових відносин з найманими працівниками та виплати заробітної плати в «конвертах».

Збереження зайнятості та проведення активної політики, турбота про соціально вразливих громадян є головним пріоритетом в сфері зайнятості та ринку праці. Саме зайнятість є найважливішим стимулятором відновлення економіки та економічного зростання. За сприяння обласної та районних служб зайнятості протягом 2013-2017 років планується забезпечити працевлаштування 22 тис.осіб.

Забезпечення зайнятості безробітних шляхом підтримки підприємницької ініціативи здійснюватиметься шляхом організації навчання основам підприємницької діяльності та виплати одноразової допомоги по безробіттю в межах фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Планується стимулювати створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Особлива роль буде приділятись розвитку та удосконаленню системи профорієнтації, як важливому інструменту корегування кількісно-якісного дисбалансу між попитом на робочу силу і її пропозицією зокрема, індивідуальній роботі з випускниками та учнівською молоддю, з урахуванням потреб ринку праці, пропагуванню робітничих професій, а також буде організовано роботу з підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.

Передбачається підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом організації їх професійного навчання відповідно до потреб виробництва, зокрема за індивідуальним замовленням роботодавців та із стажуванням на підприємствах і в організаціях. Організація професійного навчання, здійснюватиметься в першу чергу для громадян, які не мають професії або тривалий час не працювали. Також планується розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше 45 років шляхом видачі ваучера на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

Завдяки тісній співпраці з роботодавцями (залучення їх на семінари, ярмарки вакансій, міні-ярмарки), висвітленню в засобах масової інформації, в інформаційних бюлетенях центрів зайнятості суспільно-корисної спрямованості громадських робіт та їх позитивних сторін прогнозується розширення видів оплачуваних громадських робіт з урахуванням професійного складу безробітних та соціально-економічних потреб регіону.

Передбачається посилення співпраці з місцевими органами виконавчої влади та роботодавцями щодо збільшення видатків на організацію та проведення громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів, підприємств.

Передбачається здійснення упереджувальних заходів, з метою попередження настання страхового випадку, а саме проведення робочих зустрічей, нарад, семінарів з роботодавцями з питань профілактики настання страхових випадків.

Особлива увага приділятиметься сприянню зайнятості громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці: жінок, молоді, довготривалих безробітних, осіб з обмеженими фізичними можливостями за рахунок посилення індивідуальної та адресної роботи з цільовими групами громадян, роботодавцями, соціальними партнерами. Планується сприяти у працевлаштуванні зазначеної категорії на нові робочі місця, строком не менше ніж на два роки шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Робота за Єдиною технологією надання соціальних послуг в модернізованій системі обслуговування громадян забезпечить новий рівень оперативності при наданні соціальних послуг та дозволить в режимі «on-line» у єдиній загальнодержавній базі даних здійснювати оперативний пошук вакансій та працівників в межах всієї країни, а також надавати комплекс соціальних послуг незалежно від місця проживання осіб.

Розділ 3. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Реалізація Програми зайнятості населення на період до 2017 року здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Фінансування громадських робіт, у разі залучення до них безробітних здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Розділ 4. Координація та контроль за реалізацією Програми

Організаційне і методичне супроводження та контроль за реалізацією Програми здійснюватиметься департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради та Миколаївським обласним та районними центрами зайнятості.

Розділ 5. Механізм управління за виконанням Програми

Механізм управління включає:

 • проведення кваліфікованих моніторингових досліджень ринку праці районів і міст, у тому числі створення робочих місць, оцінку фактичного стану ринку праці, розроблення прогнозу на середньострокову та довгострокову перспективу, інформування соціальних партнерів про стан справ у цій сфері, підготовку практичних пропозицій та рекомендацій у межах Програми щодо регулювання зайнятості;
 • систематичну підготовку інформацій міськвиконкому, міській раді про хід виконання Програми, у разі потреби – внесення пропозицій щодо її коригування;
 • розгляд на засіданнях міського координаційного комітету сприяння зайнятості актуальних питань у сфері зайнятості та прийняття за результатами розгляду узгоджених із соціальними партнерами рішень;
 • прийняття рішень щодо регулювання, організації зайнятості та прогнозування ситуації у сфері зайнятості населення.

Додаток 1
До Програми

Заходи щодо реалізації Програми на період до 2017 року


з/п
Зміст заходу Інформація про стан виконання      
1 2 3
  Розділ 1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць  
1. Сприяти забезпеченню збереження робочих місць та зростанню зайнятості шляхом розширення існуючих виробництв та введення в дію нових виробничих потужностей у різних галузях економіки, зокрема:у суднобудуванні - завантаження виробничих потужностей суднобудівних підприємств м.Миколаєва (ДП «Судно-будівний завод ім.61 комунара»,   ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», у тому числі  за рахунок реалізації Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу «корвет» за проектом 58250);у галузі харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції - налагодження у сільській місцевості максимальної переробки власної сільськогосподарської продукції, а також  модернізація діючих та будівництво нових пунктів для ефективного зберігання продукції (насамперед в осінньо-зимовий період), зокрема овоче-, фрукто- та зерносховищ; у енергетиці – розвиток альтернативної енергетики: будівництво вітрових електростанцій (ТОВ «Вітряний парк Очаківський» , Березанський район) та сонячних  електростанцій (ТОВ «Нептун Солар», ТОВ «Восход Солар»,  ТОВ «Плутон Солар» - Вознесенський, Березанський, Казанківський райони). За даними моніторингу щодо створення робочих місць у м. Миколаєві за січень-червень 2013 року, відповідно до завдання Програми зайнятості м. Миколаєва створено  7151 робоче місце, що складає 83,3 відсотка до доведеного завдання, у тому числі за видами діяльності у р.м.:
- переробної промисловості – 778,
- будівництві – 327,
- торгівлі, ремонту автотранспортних засобів  – 1796,
- транспорті, зв’язку – 668.
За даними головного управління статистики в Миколаївській області протягом 2013 року було прийнято в експлуатацію наступні потужності та інженерні споруди: офіс (організація-замовник - ТОВ «Миколаїв-хімснаб»), адміністративно-побутовий корпус (організація-замовник - ТОВ «Альпі-Україна»), адміністративно-побутову будівлю (організація-замовник - ПП «Буровод»), магазини торговельною площею 772 м2, 2 кафе загальною потужністю на 34 посадкових місця, гаражі на 51 автомобіль (організація-замовник автогаражний кооператив «Транспортник»), цех з ремонту залізничної техніки, розрахований на 50 ремонтів на рік (організація-замовник МПП «Фартон»), дільниця з оброблення птиці загальною площею 273 м2 (організація-замовник ТОВ «Торговий будинок «Миколаїв»), ділянка з виробництва бетону 84,8 тис.м3 на рік (організація-замовник ПАТ «Миколаївський завод залізобетонних виробів»), склад 200 тонн на рік (організація-замовник ТОВ «Колаген Плюс»),  трансформаторна підстанція (організація-замовник ТОВ «Будівельник»).
2 червня 2013 року ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» спустив на воду п’ятий повнокомплектний морський буксир. Судно спроектовано проектно-конструкторським центром ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» і призначене для буксирування несамохідних суден і плавучих споруд, проведення суден в акваторії портів. Будівництво нового багатоцільового морського буксира здійснюється відповідно до контракту, укладеного між ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» та AS «PKL Flote» з  27 червня 2012 року.
Підприємствами міста Миколаєва впроваджуються  новітні енергозберігаючі технології. Так, ТОВ «Миколаївський хлібзавод № 1» та пекарні ФОП Асатрян встановили нові технологічні лінії з випічки хліба.
2. Сприяти забезпеченню перспективних напрямів роботи провідних підприємств харчової галузі, зокрема:
розширенню ринків збуту продукції на внутрішньому ринку (Миколаївське відділення ПАТ «САН ІнБев Україна»,
ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат»,
ВАТ «Зелений Гай», ТОВ «С-Росток», ТДВ  «Зоря Інгулу»);нарощуванню обсягів експортного потенціалу та розширення асортименту продукції за рахунок інвестування у модернізацію обладнання   (ПАТ «Баштанський сирзавод», ТОВ «Сандора», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», ПАТ «Коблеве», ФГ «Органік Сістемс» та ін.).
В квітні 2013 року ПАТ «Сан ІнБевУкраїна», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», ТОВ «Сандора» запрошено до участі в конкурсному відборі претендентів на стажування в Німеччині, що здійснюється в рамках програми з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» Секретаріатом МЦПК Мінекономрозвитку України спільно з Товариством GIZ.
З 23 по 26 квітня 2013 року у м. Брно (Чеська Республіка) в рамках щорічної виставки технологій та обладнання для міст було запрошено ТОВ «ЕСТА ЛТД», ПАТ «САН ІнБев Україна», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» на Міжнародний форум інвестиційних можливостей, регіональних інноваційних стратегій, планів розвитку регіонів та підтримки підприємства.
Крім того, протягом 2013 року проведено ярмарки: «Різдвяний ярмарок», «Свято меду», «Ярмарок першого меду» та святковий ярмарок «Весела масляна», в яких брали участь промислові підприємства міста Миколаєва.
Проводиться робота щодо презентування економічного потенціалу міста та сприяння налагодженню зовнішньоекономічних зв’язків між суб’єктами господарювання.
З 28 по 29 березня 2013 року відбувся візит офіційної делегації  Браславського районного виконавчого комітету (Республіка Білорусь), в рамках якого підписано Угоду про партнерство, культурне, соціальне та торговельно-економічне співробітництво між Миколаєвом і Браславським районом. Під час візиту делегація м. Браслав відвідала промислові підприємства міста Миколаєва, а саме: ТОВ «Сандора», ПАТ «САН ІнБев Україна», ВТФ «Велам», ТОВ «Проектно-дизайнерське бюро «ПроЛайн» та ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» з метою ознайомлення з економічним потенціалом м. Миколаєва.
3. Вживати заходів щодо створення сприятливого інвестиційного клімату в області та сприяти реалізації інноваційно-інвестиційних проектів:
у машинобудуванні (ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»,
ПАТ «Завод «Фрегат»,  ТОВ «Техноторг Дон»,
ТОВ «Торговий дім МТЗ-Білорусь-Україна», ТДВ «Первомайськдизельмаш» та інші);
легкій промисловості  (ВТФ «Велам», ПАТ «Возко»
та інші).
  З метою включення перспективних інноваційно-інвестиційних проектів до інвестиційного паспорту міста Миколаєва, який було створено з метою об’єднання зусиль міської влади та підприємств усіх форм власності в залучені вітчизняних та іноземних інвестицій до економіки м. Миколаєва, було направлено листи-запити на ДП НВКГ «Зоря»- «Машпроект» та ВТФ «Велам» щодо надання інвестиційних проектів, в реалізації яких зацікавлені підприємства.
Обсяги освоєних капітальних інвестицій ДП НВКГ «Зоря - Машпроект» в ІІ кварталі 2013 року склали:
1. капітальне будівництво – 165 тис. грн.;
2. придбання (виготовлення) основних засобів – 3 533 тис. грн.;
3. придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів –   2 983 тис. грн;
4. придбання (створення) нематеріальних активів – 1 141 тис. грн.
4. З метою розширення сфери застосування праці шляхом розвитку  морегосподарського комплексу вживати заходів щодо створення єдиного виробничо-перевантажувального комплексу в тиловій частині причалів №13-14 ДП «Миколаївський морський торговельний порт»,  збільшення потужностей ТОВ «Морський спеціалізований порт НІКА-ТЕРА» (розвиток зернового терміналу, будівництво карбамідної ділянки, розширення складів відкритого зберігання, подовження причалів, створення транспортної інфраструктури), впровадження інвестиційного проекту ТОВ «Порт Очаків» щодо створення зернового терміналу
та терміналу з перевантаження рослинних олій.
Розвитку морегосподарського комплексу буде сприяти створення єдиного виробничо-перевантажувального комплексу в тиловій частині причалів № 13-14 ДП «Миколаївський морський торговельний порт» та «Збільшення потужностей ТОВ «Морський спеціалізований порт НікаТера».      Основною метою інвестиційного проекту «Створення єдиного виробничо-перевантажувального комплексу в тиловій частині причалів № 13-14 ДП «Миколаївський морський торговельний порт» є розширення та здійснення часткової переорієнтації «Комплексу з перевантаження зернових вантажів в тилу причалу № 13» шляхом  реконструкції складів № 8,9, а також  будівництва на орендованих площах виробничих  модулів (підготовче відділення, екстракційне відділення, сучасна енергозберігаюча котельна, складські ємності для накопичення масляних культур та сирого масла).
Очікуваний річний вантажообіг:
- сирого масла – 0,70 млн. тон;
- шроту – 0,56 млн. тон;
- гранульованого лушпиння – 0,23 млн.тон.
Загальна кошторисна вартість реконструкції та будівництва складає 145,8 млн. грн.     Станом на 01.07.2013 на реалізацію проекту освоєно 66,05 млн. грн.
Інвестиційним проектом «Збільшення потужностей ТОВ «Морський спеціалізований порт НікаТера» передбачено розширення  підприємства шляхом розвитку зернового терміналу, будівництва карбамідної ділянки, розширення складів відкритого зберігання, подовження причалів.  На 2013 рік планується збільшення загального обсягу вантажообігу до 6,8 млн. тон, кількість суден – 284.
5. Проводити роботу щодо забезпечення перспективних напрямів роботи провідних підприємств з виробництва імпортозамінної продукції.   На XXV Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2013» було представлено продукцію власного виробництва в загальній експозиції Миколаївської області такими підприємствами як ПАТ «Лакталіс-Миколаїв», ПП «Малицький», ТОВ «Агро-Юг-Сервіс», ТОВ «Владам», ТОВ «Миколаївський хлібзавод № 1», ТОВ «Лакомка».
9. Вживати заходів щодо розвитку та модернізації пріоритетних галузей (секторів)  економіки на інноваційно-інвестиційній основі, виробничої та соціальної інфраструктури малих монофункціональних міст.   5 червня 2013 року відбулась зустріч ділових кіл Миколаївської області та керівників промислових підприємств міста з делегацією Посольства Чеської Республіки на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Чеської Республіки в України паном Іваном Почухом. Під час даного візиту відбулось ознайомлення чеської сторони з економічним та інвестиційним потенціалом міста Миколаєва та області, а української сторони – з відповідними видами діяльності чеських підприємницьких суб’єктів.
10. З метою розширення сфери застосування праці у сфері підприємництва та привернення незайнятих громадян до підприємницької діяльності проводити виїзні семінари для суб’єктів підприємницької діяльності та широких  верств населення з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності, сприяти створенню нових робочих місць у кластерах народних художніх промислів. Забезпечити постійну роботу телефонних “гарячих ліній” для підприємців при місцевих органах виконавчої влади області.      З метою залучення до підприємницької діяльності, спеціалістами служби зайнятості організовано профінформаційну і профконсультаційну роботу: проводяться індивідуальні консультації з роз’яснення переваг зареєстрованої самозайнятості, семінари з основ підприємництва, семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність.   Протягом І півріччя 2013 року у 178 тематичних семінарах з орієнтації на підприємницьку діяльність прийняли участь 1434 особи, з них 682 жінки, 602 особи з числа молоді до 35 років.
Для розвитку й підтримки підприємницької ініціативи безробітних служба зайнятості здійснює комплекс заходів для тих, хто бажає започаткувати власну справу: проводить навчання основам підприємництва та складанню бізнес-планів, інформує про порядок реєстрації трудових договорів з найманими працівниками, а також надає таким безробітним фінансову підтримку у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю.
Службою зайнятості  використовуються  мобільні центри зайнятості та мобільні центри профорієнтації, призначені для підвищення рівня мобільності профорієнтаційних послуг, їх доступності для громадян України, незалежно від місця їх проживання, а також впровадження сучасних технологій у профорієнтаційну роботу. Протягом І півріччя 2013 року здійснено 106 виїздів мобільних транспортних засобів, в результаті яких профорієнтаційними послугами охоплено майже 7 тис. осіб.
11. Забезпечити постійну роботу Єдиного консультаційного центру з економічних питань для підприємців Миколаївської області з метою підвищення їх професійних знань. На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 21.02.2013 р. № 74 «Про затвердження Порядку забезпечення надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, консультацій особам з питань організації та впровадження підприємницької діяльності», службою зайнятості Миколаївської області проведена організаційна робота щодо взаємодії з органами державної влади та іншими компетентними органами з питань підприємництва, затверджені переліки спеціалістів органів державної влади, які надають консультації з питань підприємництва. У центрах зайнятості області створений єдиний інформаційно-консультаційний центр «Бізнес - консалтінг».  Протягом квітня-травня 2013 надано 63 консультації особам, які звернулися із запитами до центрів зайнятості.
В функціонально-просторових секторах розміщена інформація про можливість отримання консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади.
12. Вживати заходів щодо організації та виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру  з метою зайнятості безробітних.      З метою реалізації нормативних актів щодо залучення незайнятого населення до громадських та інших робіт тимчасового характеру службою зайнятості проводиться широке інформування населення через засоби масової інформації, на довідково-інформаційних семінарах з безробітними, під час зустрічей з роботодавцями та налагоджено співробітництво з установами соціального захисту населення, підприємствами різних галузей економіки, господарствами агропромислового комплексу. В звітному періоді поточного року до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 2426 осіб, з них: 1018 осіб - на громадських та  1408 осіб - на тимчасових роботах.
Попитом користувались роботи з благоустрою території населених пунктів та підсобні роботи на підприємствах.
13. Сприяти створенню високооплачуваних робочих місць
(із заробітною платою не нижчою ніж три мінімальні заробітні плати) шляхом проведення  в установленому порядку заходів щодо зменшення роботодавцям на 50 відсотків розміру єдиного соціального внеску за працевлаштованих на такі робочі місця.
З метою реалізації нормативних актів щодо сприяння створенню високооплачуваних робочих місць  (із заробітною платою не нижчою ніж три мінімальні) спеціалісти базових центрів зайнятості  проводять в установленому порядку заходи щодо інформування про можливість зменшення роботодавцям на 50 відсотків розміру єдиного соціального внеску за працевлаштованих робітників.      Службою зайнятості проводиться широке інформування роботодавців через засоби масової інформації, на семінарах, під час зустрічей з роботодавцями.
14. Стимулювати створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Спеціалістами базових центрів зайнятості проводиться активна робота для стимулювання створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
19. З метою легалізації зайнятості:забезпечувати проведення роботи з легалізації зайнятості та заробітної плати шляхом діяльності робочих груп при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах  міських (міст обласного значення) рад у складі фахівців управлінь праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, економіки, центрів зайнятості, податкової служби, територіальної державної інспекції з питань праці, управлінь Пенсійного фонду, профспілок та інших органів щодо  укладання роботодавцями трудових договорів з найманими працівниками, реєстрації підприємницької діяльності та детінізації заробітної плати;
проводити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо переваг легальної зайнятості та соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно.
  Протягом 2013 року фахівцями відділу зайнятості населення управління праці департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради здійснено 41 перевірку з питань використання робочої сили та професійного навчання, в ході яких   відслідковуються питання щодо додержання підприємствами, установами, організаціями норм трудового законодавства при оформленні трудових відносин найманих працівників з роботодавцями.
З метою недопущення використання робочої сили без належного оформлення трудових відносин у сфері транспорту та відповідно до планів роботи районних комісій з питань легалізації зайнятості населення, щомісяця в районах міста проводяться рейди-обстеження суб’єктів господарювання, які займаються перевезенням громадян транспортом загального користування.
З початку 2013 року по перевізникам маршрутних таксі міста проведено: 2 міських та 8 районних рейдів - обстеження, в ході яких перевірено всього 131 перевізник. Виявлено 95 порушень трудового законодавства, з яких відпрацьовано 46, що складає 48,4 % від загальної кількості виявлених порушень.
Всього по місту проведено 16 міських та 47 районних рейдів, в ході яких перевірено 929 торговельних об’єктів. Виявлено 674 порушення трудового законодавства, з яких на теперішній час відпрацьовано 628, що складає 93,2 % від загальної кількості виявлених порушень.
З початку 2013 року фахівцями управління праці департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради  розроблено 25 видів буклетів та 2 види флаєрів по всім напрямкам роботи, всього з початку року розповсюджено 900 буклетів та флаєрів під час проведення рейдів - обстежень з питань легалізації зайнятості, перевірок підприємств та зустрічей з трудовими колективами підприємств, організацій, установ.
З метою інформованості населення щодо переваг легальної зайнятості та соціальних ризиків громадян, які працюють без оформлення трудових відносин та отримують заробітну плату неофіційно на шпальтах газети «Норма», «Вечерний Николаев», «Николаевские новости» та «Рідне Прибужжя» надруковано 9 статей, подано до друку ще 4.
На сайті «Николаев в подробностях» розміщено статтю «Центральный район – лидер по созданию рабочих мест в Николаеве» (10.06.2013).
На сайті Миколаївської міської ради розміщено 6, а на сайті  департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради – 13 статей.
З 01.06.2013 по вул. Будівельників, 14 (біля ринку «Колос») розміщено Біл – борд із соціальною рекламою щодо переваг легальної зайнятості під назвою «Погоджуючись на роботу без оформлення трудових відносин, Ви втрачаєте державні гарантії відповідно до чинного законодавства».
На телеканалі «Март», «ТАК ТV», «Сатурн» відбулись трансляції засідання міського координаційного комітету сприяння зайнятості населення під головуванням заступника міського голови Сапожнікової М.О., які проходили 21.02.2013 року, 23.05.2013 року у міськвиконкомі, де розглядались основні положення чинного законодавства України про зайнятість населення, результати роботи міської та районних комісій з питань легалізації зайнятості. З метою легалізації зайнятості, забезпечення захисту прав і гарантій найманих працівників та недопущення використання робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцями, в містах і районах області діють комісії з питань легалізації зайнятості, до роботи яких залучені працівники базових центрів зайнятості Миколаївської області, представники управлінь Пенсійного Фонду України, Державних податкових інспекцій ГУ Міндоходів у Миколаївській області, які приймають участь у виїзних перевірках суб’єктів підприємницької діяльності щодо дотримання ними вимог чинного законодавства у сфері зайнятості.
Протягом І півріччя 2013 року було зареєстровано 482 трудових договора роботодавців з найманими працівниками.
На розширеному засіданні Миколаївського обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення та на засіданні Миколаївського міського координаційного комітету сприяння зайнятості населення розглядалися питання співпраці служби зайнятості з органами державної влади, місцевого самоврядування та соціальними партнерами у напрямку реалізації політики зайнятості та основних положень Закону України «Про зайнятість населення»; створення оптимальних умов для забезпечення зайнятості інвалідів; легалізації зайнятості населення.  
  Розділ 2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення
1. З метою забезпечення відповідного рівня підготовки працівників потребам соціально-економічного розвитку регіонів, перспективам розвитку галузей економіки та соціальної сфери проводити моніторинг потреби області у  кваліфікованих кадрах та регулювання обсягів і напрямів їх підготовки у вищих і професійно-технічних навчальних закладах області.   Згідно з запитами вищих та професійно-технічних навчальних закладів щодо забезпечення відповідного рівня підготовки працівників, які відповідають потребам соціально-економічного розвитку Миколаївського регіону Миколаївською службою зайнятості проводиться моніторинг потреби області у кваліфікованих кадрах для підготовки у вищих та професійно-технічних навчальних закладах.
Так, протягом 1 півріччя 2013 року спеціалістами служби зайнятості було надано 30 довідок «Про проведення моніторингу ринку праці». Найпоширенішими серед них  є: «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Правознавство», «Психологія», «Соціальна робота», «Фінанси і кредит».
2. Забезпечити організацію професійного навчання зареєстрованих безробітних (зокрема, навчання за інтегрованими професіями). Професійне навчання безробітних за інтегрованими професіями не проводилось.
3. Сприяти організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями.   Постанова «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» на даний час не набрала чинності.
5. Сприяти розширенню можливостей для підвищення конкурентоспроможності громадян віком, старших 45 років, шляхом видачі ваучера на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.   Для підвищення конкурентоспроможності громадян віком, старших 45 років, на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності  станом на 01.07.2013 року видано 115 ваучерів. Ваучери видано на:
- перепідготовку спеціалістів за спеціальностями: «Програмне забезпечення систем» «Агрономія»,  «Обслуговування програмних систем і комплексів», «Промислове і цивільне будівництво», «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»;
- підвищення кваліфікації спеціалістів за спеціальностями: «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Програмне забезпечення систем»;
- перепідготовку робітників за професіями: «Водій навантажувача», «Електрогазозварник», «Водій тролейбуса», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»;
- підвищення кваліфікації робітників за професіями: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва кат. "С».
- здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальностями:    «Виробництво і переробка продукції рослинництва», «Землевпорядкування».
  Розділ 3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції 
1. Брати участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників, профілактику настання страхового випадку, сприяння мобільності робочої сили.   Центрами зайнятості направлено листи до місцевих державних адміністрацій з ініціативою створення комісій для вжиття заходів  щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 305 „Про затвердження Порядку утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників”.
Станом на 01.07.2013 року створено дві спеціальні комісії. Спеціалісти інших районів  тримають це питання на контролі та оперативно реагують на можливе масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця.  
Для запобігання різкому зростанню безробіття з роботодавцями проведено:
- 11 семінарів для працівників на підприємстві, де надано відповідні роз’яснення згідно з чинним законодавством.
- інформаційно – роз’яснювальну роботу з 49 підприємствами з питань дотримання ними вимог чинного законодавства у сфері зайнятості населення та загальнообов’язкового  державного соціального страхування на випадок безробіття;
- 6 зустрічей з працівниками на підприємствах, на яких надано роз’яснення згідно з чинним законодавством та 3 індивідуальні консультації керівникам підприємств.
Крім цього, 49 роботодавцям надано комплекс спеціальних послуг у розв’язанні проблеми роботи із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників шляхом здійснення превентивних та адаптаційних мір, спрямованих на підбір роботи, профнавчання, залучення до самозайнятості, консультування щодо змісту їх прав і державних гарантій, психологічну адаптацію працівників до початку їх фактичного звільнення.
Миколаївською обласною службою зайнятості проводиться постійний аналіз інформації про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, що подається роботодавцями.
2. Забезпечувати розгляд заяв роботодавців щодо видачі, продовження дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства. Здійснювати контрольні заходи стосовно роботодавців, які використовують працю іноземних громадян та осіб без громадянства, щодо додержання ними чинного законодавства про зайнятість, у тому числі під час використання праці іноземців.   Протягом І півріччя 2013 року Миколаївським ОЦЗ розглянуто 35 заяв роботодавців на отримання та продовження строків дії дозволів на працевлаштування іноземних громадян. Заяви та додані до них документи розглянуті на засіданнях комісії з питань видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства. Враховуючи достатні обґрунтування роботодавців щодо доцільності використання праці іноземних фахівців та відсутність претендентів з числа зареєстрованих безробітних, які б у повній мірі відповідали вимогам роботодавців, керівництвом Миколаївського ОЦЗ прийняті рішення про видачу 11 дозволів на працевлаштування іноземних громадян, про продовження строку дії 23 дозволів та відмову у продовженні строку дії дозволу на працевлаштування іноземного громадянина 1 роботодавцю.
Стосовно здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про зайнятість населення з питань використання праці іноземців та осіб без громадянства, то відповідно до нової редакції Закону України «Про зайнятість населення», який набрав чинність з 01.01.2013 р., він здійснюється спеціально уповноваженим органом з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість. 
Таким органом на теперішній час є Державна інспекція України з питань праці, як це зазначено в Положенні про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженому Указом Президента України від 06.04.2011 р. №386 зі змінами та доповненнями. 
3. Проводити роботу, спрямовану на додержання суб'єктами господарювання, які надають послуги у працевлаштуванні на роботу за кордоном, ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном відповідно до доручень Міністерства соціальної політики України.   Суб’єкти господарської діяльності, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, повинні мати відповідну ліцензію  та здійснювати свою діяльність  згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 р. N 272 (далі - Ліцензійні умови).
Відповідно до пункту 1.2. Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 р. № 272,  контроль за додержанням суб'єктами господарювання (далі - ліцензіати) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном здійснює Міністерство соціальної політики України, яке є органом ліцензування та контролю, шляхом проведення в межах повноважень планових та позапланових перевірок.
Однак  Указом Президента України  від 16.01.2013 р. № 19/2013 затверджено Положення про Державну службу зайнятості України. Згідно з підпунктом 21  пункту 4 зазначеного Положення   Державна служба зайнятості України здійснює ліцензування діяльності посередництва у працевлаштуванні за кордоном та контроль за додержанням суб’єктами господарювання відповідних ліцензійних умов.
На теперішній час Державна служба зайнятості України (далі Служба) ще не створена, нормативно-правових актів, які б регулювали її діяльність в частині здійснення ліцензування діяльності посередництва у працевлаштуванні за кордоном та контролю за додержанням суб’єктами господарювання відповідних ліцензійних умов  ще не прийнято. Структуру  Служби не затверджено, розподіл обов’язків, які Служба буде здійснювати безпосередньо, а які через свої територіальні органи, не визначений.
4. Проводити інформування населення щодо ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та наслідків нелегальної трудової міграції.   Для безробітних проводяться тематичні семінари з питань попередження неврегульованої трудової міграції, протидії торгівлі людьми та наслідків нелегальної трудової міграції, на яких розглядаються питання щодо сутності міграції та її видів, причин та наслідків. Протягом І півріччя 2013 року спеціалістами служби зайнятості Миколаївської області проведено 136 семінарів, в яких прийняли участь 1859 осіб, з них 828 жінок, 652 особи з числа молоді до 35 років.
В функціонально-просторових секторах базових центрів зайнятості розміщуються інформаційні матеріали з питань попередження неврегульованої трудової міграції та торгівлі людьми.
Розділ 4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах на ринку праці
1. Сприяти у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) молоді, інвалідів, інших соціально вразливих верств населення.   Відповідно до ЗУ «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067-VI Миколаївська служба зайнятості сприяє працевлаштуванню категоріям громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Таким категоріям громадян надається можливість першочергового працевлаштування на вакантні робочі місця.
В рамках реалізації завдань та доручень Президента України щодо забезпечення молоді першим робочим місцем в червні 2013 року Миколаївською службою зайнятості був проведений загальнообласний захід «Назустріч професійній кар’єрі». Під таким гаслом пройшли заходи (дні відкритих дверей, круглі столи, ярмарки вакансій тощо) в усіх районних, міських та міськрайонних центрах зайнятості області. 26.06.2013 в Миколаївському національному аграрному університеті відбулося засідання круглого столу на тему «Працевлаштування випускників ВНЗ та забезпечення їх першим робочим місцем» за участю заступника голови облдержадміністрації Володимира Лусти, в.о. директора обласного центру зайнятості О. Димчишиної, заступника начальника департаменту освіти, науки і молоді Г. Каськової, представників вищої школи, роботодавців та молоді.
Про діяльність обласної служби зайнятості на виконання доручень Президента України щодо сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем
25.06.2013 року в ефірі програми «Гаряча лінія» на телеканалі «Миколаїв» розповіла в.о. директора Миколаївського обласного центру зайнятості О. Димчишина.
2. З метою формування позитивної мотивації до праці, зміни ставлення до можливості оволодіння новою професією забезпечити надання повного обсягу профорієнтаційних послуг особам, які звертаються за послугами до центрів зайнятості, шляхом проведення індивідуальних та групових консультацій.   Протягом І півріччя поточного року послугами з професійної орієнтації скористались 31605 осіб з числа безробітних, з них 11201 особа, що потребує додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню, 13243 особи віком до 35 років, 15582 жінки. Безробітним надано 59804 інформаційні послуги, 37436 профконсультаційних та 145 послуг з професійного відбору. Особи, які зареєстровані в ЦЗ як безробітні, отримують індивідуальні послуги та запрошуються до участі у групових/масових заходах як загального, так і адресного спрямування. В січні-червні проведено 260 семінарів для молоді, в яких взяли участь 3027 осіб; 138 семінарів – для осіб, які тривалий час перебувають на обліку в ЦЗ (1284 особи), 63 семінари – особам передпенсійного віку (685 осіб); 65 семінарів для осіб віком старше 45 років (761 особа); 291 семінар з гендерних питань (3644 особи), 252 семінари з орієнтації на професійне навчання (2660 осіб) та ін.
Іншим категоріям громадян надано 29505 профорієнтаційних послуг, якими, в тому числі, охоплено 18,6 тис. осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів,  з них більше 300 дітей-сиріт; майже 300 осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі та ін.   
3. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство.
Організовувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб з обмеженими фізичними можливостями за професіями відповідно до потреб ринку праці та рекомендацій МСЕК з метою забезпечення їх трудової реабілітації, сприяти у працевлаштуванні та підвищенні їх конкурентоспроможності.
Забезпечувати ефективне співробітництво між центрами зайнятості, управліннями праці та соціального захисту населення, представниками Спілки промисловців та підприємців,  профспілок щодо взаємодії з питань професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями.
  У звітному періоді за направленням служби зайнятості за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів отримує професійне навчання 1 особа.
Протягом звітного періоду за рахунок коштів Фонду 42 інваліди навчались у вищих навчальних закладах на що було витрачено 101 238 грн.
У центрах зайнятості особам з обмеженими фізичними можливостями надається повний комплекс профорієнтаційних послуг, а саме: індивідуальні та групові послуги з професійного інформування, професійного консультування, в тому числі з використанням профдіагностичного обстеження, та професійного відбору. Питання професійної адаптації можуть вирішуватись не лише частково та прогностично у ході професійного консультування шляхом інформування клієнта про ті особливості та утруднення, які можуть виникнути при роботі за обраною професією, та можливі шляхи їх подолання, але й в ході психологічного супроводження осіб, направлених на професійне навчання. Протягом I півріччя 2013 року 50 осіб з обмеженими фізичними можливостями направлені  на  професійне навчання за професіями, які користуються попитом на ринку праці.
З метою забезпечення отримання  доступної інформації для осіб з обмеженими можливостями в центрах зайнятості функціонують робочі місця для інвалідів, де можна зручно ознайомитися з послугами служби зайнятості, законодавчими актами, інформацією про навчальні заклади, в яких можуть отримати освіту особи даної категорії та ін.
З метою розвитку впевненості в собі, набуття комунікативних навичок, адаптації до нового професійного середовища для безробітних  з обмеженими фізичними можливостями в центрах зайнятості проводяться спеціалізовані семінари. Протягом І півріччя 2013 року проведено 45 таких семінарів, в яких прийняли участь 320 осіб з інвалідністю. Крім спеціальних семінарів, особи з обмеженими можливостями запрошуються на інші тематичні семінари,  їм надаються індивідуальні консультації.
Протягом січня - червня  2013 року 637 осіб з обмеженою працездатністю з числа незайнятого населення отримали 2555 профорієнтаційних послуг служби зайнятості.
4. Сприяти збереженню та створенню нових робочих місць для працевлаштування інвалідів, у тому числі за рахунок надання дотації, поворотної та безповоротної фінансової допомоги.       Протягом звітного періоду відділення не надавало роботодавцям дотації, поворотну та безповоротну фінансову допомогу.
Миколаївський обласний центр зайнятості надав пропозиції до плану видатків Фонду соціального захисту інвалідів на 2014 рік, щодо потреби у створенні одного спеціального робочого місця для працевлаштування інваліда, шляхом надання роботодавцям дотації за рахунок коштів Фонду інвалідів.
5. Здійснювати заходи з професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку,
військовослужбовців, які підлягають звільненню у запас
або відставку та тих, які підлягають звільненню у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань.
  Протягом І півріччя 2013 року в центрах зайнятості Миколаївської області були зареєстровані як безробітні 28 військовослужбовців та прирівняних до них осіб, звільнених у зв’язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, з них жодного звільненого у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України.
З метою інформування цієї категорії громадян щодо можливості подальшого працевлаштування, в тому числі за цивільним фахом, в центрах зайнятості області функціонують сектори та ресурсно-інформаційні центри, в яких є окремі куточки саме для цієї категорії відвідувачів. Більш детальна інформація надається колишнім військовослужбовцям на спеціалізованих профінформаційних семінарах. Учасники семінарів мають можливість оцінити свої здібності завдяки тестуванню, отримати корисну пізнавальну інформацію, поради стосовно вирішення проблеми працевлаштування.
Протягом січня-червня 2013 року з числа колишніх військовослужбовців було працевлаштовано 6 осіб, у тому числі 2 особи шляхом надання одноразової виплати для організації підприємницької діяльності, на професійне навчання направлено 3 безробітних.
Станом на 01.07.2013 року у службі зайнятості Миколаївської області було зареєстровано 18 колишніх військовослужбовців та прирівняних до них осіб. 
6. Сприяти у працевлаштуванні молоді, інвалідів, одиноких батьків, безробітних, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років та інших категорій громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці на нові робочі місця, строком не менше ніж на два роки шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.   Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від  15.04.2013 р. N 347, яка набрала чинності з 30.05.2013 року.
Протягом І півріччя 2013 року працевлаштування категорій громадян, які потребують додаткових гарантій зайнятості, шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не відбувалося.
7. Забезпечувати проведення профорієнтаційної роботи з молоддю з метою мотивації до вибору робітничих професій, необхідних у реальному секторі економіки.    Протягом січня – червня 2013 року у профорієнтаційних заходах служби зайнятості взяли участь 16726 учнів загальноосвітніх шкіл (з них 6396 учнів 9 класів, 3672 випускників 11 класів). Для батьків старшокласників проведено  34 заходи, в яких прийняли участь 978 осіб, для 343 працівників закладів освіти організовано 22 заходи.
Профорієнтаційна робота з учнівською молоддю проводиться з використанням різноманітних форм. З початку року  проведено 183 профорієнтаційних уроки (5164 особи), 25 презентацій професій  (644 учні), 21 економічна екскурсія на підприємства (580 учасників), 6 презентацій навчальних закладів (259 осіб), 30  Днів відкритих дверей служби зайнятості (861 учень), 7 Днів відкритих дверей навчального закладу (478 учасників), 3 Ярмарки професій (273 учасники), 29 групових консультацій із застосуванням діагностичного обстеження (300 осіб).
Особлива увага приділяється  проведенню профорієнтаційної роботи з  підлітками із числа соціально-вразливих категорій населення. Протягом І півріччя 2013 року в групових профорієнтаційних заходах, організованих центрами зайнятості, взяли участь  324  школярі з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 297 учнів спеціалізованих шкіл-інтернатів, 300 учнів - інвалідів.


ОНОВЛЕНО 16.07.2013


Додаток 2
до Програми

ПАСПОРТ
Програми зайнятості населення м. Миколаєва

на період до 2017 року

Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від __________

№ _________

Ініціатор: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Розробник Програми: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Співрозробники:

1. Миколаївський обласний центр зайнятості.

2. Управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради.

3. Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради.

Відповідальний виконавець: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Співвиконавці:

1. Миколаївський обласний центр зайнятості.

2. Районні центри зайнятості населення м. Миколаєва.

3. Адміністрації районів Миколаївської міської ради.

4. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

5. Миколаївська обласна організація роботодавців “Промисловці та підприємці Миколаївщини”.

6. Управління освіти Миколаївської міської ради.

7. Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради.

8. Управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради.

9. Державна податкова адміністрація у Миколаївській області.

10. Територіальна державна інспекція праці в Миколаївській області.

11. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

12. Пенсійний фонд України у Миколаївській області та інші соціальні фонди.

13. Обласна рада профспілок.

14. Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

15. Відділ сфери послуг Миколаївської міської ради.

16. Відділ дозвільних процедур Миколаївської міської ради.

17. Відділ підприємництва та регуляторної політики Миколаївської міської ради.

18. Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.

19. Підприємства, установи, організації.

Термін виконання: на період до 2017 року.


Додаток 3
до Програми

Таблиця 1. Основні показники ринку праці

Найменування показника 2011
звіт
2012
звіт
2013
очікуване
2014
прогноз
2015
прогноз
2016
прогноз
2017
прогноз
1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього 281,6 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7 281,7
з неї зайнятого населення працездатного віку 198,0 207,5 207 207 207 207 207
2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення:віком 15 - 70 років 70,3 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7
3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього 52,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7


Таблиця 2. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування показника 2011
звіт
2012
звіт
2013
очікуване
2014
прогноз
2015
прогноз
2016
прогноз
2017
прогноз
1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього 13,3 13,4 13,3 12,5 12,2 12 12,1
у тому числі:
- випускників вищих навчальних закладів ІІІ ? ІV рівнів акредитації, усього 7,6 7,7 7,3 6,3 6,3 6,3 6,5
з них працевлаштовані як молоді працівники; 4,6 4,1 2,8 2,8 2,8 1,1 1,2
- випускників вищих навчальних закладів І ? ІІ рівнів акредитації, усього 2 2,3 2,3 2,5 2,2 2,2 2,2
з них працевлаштовані як молоді працівники; 1,1 1 1 1 1 1 1
- випускників професійно-технічних навчальних закладів, усього 3,7 3,4 3,7 3,7 3,7 3,5 3,4
з них працевлаштовані як молоді працівники 2,6 2,4 2,5 2,4 2,4 2,2 2,0
2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, усього, тис. осіб 1,9 2,1 2,2 2,1 2,2 2,3 2,2
з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць 110 119 55 57 52 52 56
3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць - усього - - 300 340 350 360 365
в тому числі з отриманням:
одноразової адресної допомоги - - 300 340 350 360 365
житла - -
4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб 128 128 130 135 140 145 150
5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
у % до середньооблікової штатної чисельності працівників 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб 11,4 11,4 11,3 11,2 11,1 11 10,9
у % до середньооблікової штатної чисельності працівників 8,9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4
8. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб 9,5 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10
у % до середньооблікової штатної чисельності працівників 7,1 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6
9. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб 2,8 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3
у % до середньооблікової штатної чисельності працівників 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
у тому числі:
за кошти роботодавця - - 2 2,1 2,2 2,3 2,4
за власні кошти - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
10. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер - - 149* 150* 151* 152* 153*


* дані мають бути переглянуті після прийняття відповідних підзаконних нормативно-правових актів

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

Найменування показника 2011
звіт
2012
звіт
2013
очікуване
2014
прогноз
2015
прогноз
2016
прогноз
2017
прогноз
1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього - - 3270 3270 3280 3300 3420
з них:1.1 юридичними особами - - 1422 1422 1424 1435 1487
1.2 фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників) - - 1848 1848 1856 1865 1933
2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб*:- обробна промисловість; - оптова і роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами.- транспорт і зв'язок - - 574962326 574962326 576966328 586976330 6001006334
3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб – усього - - 115** 115** 116** 116** 117**
в тому числі:
3.1 працівників у юридичних осіб, усього - - 80** 80** 81** 81** 82**
за яких компенсовано:
50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб - -
100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб - - 80** 80** 81** 81** 82**
3.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього - - 35** 35** 35** 35** 35**
за яких компенсовано:
50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб - -
100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб - - 35** 35** 35** 35** 35**


________
* Види економічної діяльності наводяться у відповідності до звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного Фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстр. в Мін'юсті від 01.11.2010 № 1014/18309.
** дані мають бути переглянуті після прийняття відповідних підзаконних нормативно-правових актів

Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України (тис. осіб)

Найменування показника 2011
звіт
2012
звіт
2013
очікуване
2014
прогноз
2015
прогноз
2016
прогноз
2017
прогноз
1. Чисельність осіб, що перебу-вають на обліку та отримують послуги протягом періоду 5872 5485 5500 5550 5600 5650 5700
2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного 8668 9093 9100 9050 9000 8950 8900
3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку 4956 4353 4840 4835 4830 4825 4820
4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних 1432 1908 1910 1915 1920 1925 1930
5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 1463 1695 1261 1266 1271 1276 1281
6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру 1336 1977 1048 1053 1058 1063 1068
з них зареєстро-ваних безробітних 1336 1977 910 915 820 925 930
7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи 295 402 410 415 420 425 430
з них організували власну справу 122 82 80 85 90 95 100


Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування показника 2011
звіт
2012
звіт
2013
очікуване
2014
прогноз
2015
прогноз
2016
прогноз
2017
прогноз
1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів* 4595 4650** 4700 4700 4700 4700 4700
2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів 19 7 10 5 5 5 5
3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України 282 281 296 296 296 296 296
3.1. з них зареєстровані безробітні 255 228 269 269 269 269 269
4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України 63 68 74 74 74 74 74
4.1. з них зареєстровані безробітні 51 51 57 57 57 57 57
4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 3 1 1 1 1 1 1
5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах 34 53 32 32 32 32 32
5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних 34 53 32 32 32 32 32
6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього 37 37 42 35 35 35 35
зокрема за рахунок:
6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів 28 27 33 33 33 33 33
6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 9 10 12 12 12 12 12
7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. 10 10 5 3 3 3 3
8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні - 1 - 1 1 1 1


________
* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. №42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мінюсті 13 лютого 2007 року за №117/13384).
**Згідно Порядку надання підприємствами, установами та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, затвердженого Постановою КМУ від 31.01.2007рп. №70, звіти за формою 10-ПІ за 2012 рік роботодавці подають до відділення ФСЗІ до 01.03.2013р. Обробка поданих звітів триває до 01 квітня. Таким чином у відповідній графі вказано очікувані дані.


ОНОВЛЕНО 14.05.2013


Герої серед нас

Звернення громадян


   Ремонт комунальних доріг
Сьогодні, 28 квітня, дві бригади дорожників виконують ремонтні роботи на вул. Московській, від...
   Про тарифи на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються споживачам ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ   24 квітня 2015 &nb...
   Про організацію пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування №№ 22, 36, 39, 41, 77, 80 у м. Миколаєві ДОКУМЕНТ
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ   24 квітня 2015 &...
   Сьогодні до 15:00 не буде води у центральній частині міста
Шановні миколаївці! 28.04.2015 р. з 9:00 до 15:00 у зв'язку з виконанням невідкладних аварійно...
   Мешканці Матвіївки підтримали Всеукраїнську акцію з прибирання та благоустрою
Жителі мкр. Матвіївка підтримали Всеукраїнську акцію «Зробимо Україну чистою» та 25 квітня вийшли н...
   У Заводському районі пройшов суботник
25 квітня у Заводському районі пройшов загальноміський суботник. У заходах взяли участь  ...
   У білому халаті фронтовими дорогами: лікар Лев Карнаш залишив підпис на рейхстазі, а днями відзначив сторічний ювілей
У білому халаті фронтовими дорогами: лікар Лев Карнаш залишив підпис на рейхстазі, а днями відзнач...
   Юрій Гранатуров: «Миколаївський муніципальний колегіум - гордість нашого міста»
Сьогодні, 27 квітня, у Миколаївському художньому академічному російською драматичному театрі відбул...
   У дитсадку № 87 діти батьки та вихователі висадили дерева
У нашому місті є зелений затишний куточок, який розташований у мікрорайоні Ракетне Урочище&...
   На головній вулиці міста звучатиме духовий оркестр!
За сприяння Миколаївського міського голови та за договором про співпрацю між управлінням з пит...
   Вдові ветерана Великої Вітчизняної війни Павла Костянтиновича Іщенка встановили новеньку газову плиту за рахунок місцевого бюджету
80-річна Ніна Іванівна Іщенко, вдова ветерана Великої Вітчизняної війни, стала вже дванадцятим...
   Адміністрація Ленінського району стежить за дотриманням прав дітей
Службою у справах дітей адміністрації Ленінського району проводяться перевірки навчальних закладів...

 

Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі