Вернуться на главную Російська версія Англійска версія
Офіційний портал
Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
    Миколаївська Міська Рада
28 квітня 2015
Офіційний портал Миколаївської Міської Ради
 
 

Інтеграція бібліотек у засоби масової інформації та соціальні мережі
На території міста будуть проводитись роботи з відлову безпритульних тварин
Власнику приміщення у будинку по вул. Інженерна, 2, м. Миколаїв Матвіїву Віталію Анатолійовичу
Про намір передати в оренду об’єкт комунального майна
Енегретична незалежність України

Чому зростають тарифи?

   продивиться всі оголошення
   Які гуртки чи секції відвідують ваші діти?
музичні

художні

спортивні

на це не вистачає коштів

не відвідують, адже в школі велике навантаження

   результати

ОРІДУ НАДУ

    Департамент праці та соціального захисту населення
    Управління праці
    Районні управління соціальних виплат і компенсацій
    Міський територіальний центр соціального обслуговування
    Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
    Міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів
    Центр реінтеграції безпритульних
    Соціальний захист дітей
    Працевлаштування на роботу за кордоном
    Запитуйте, і ми Вам відповімо


Міський територіальний центр соціального обслуговування

Основними завданнями міського територіального центру є забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на безоплатній та платній основі громадянам:

 • похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
 • які  перебувають  у  складній  життєвій ситуації у зв'язку  з  безробіттям  і  зареєстровані   в   державній   службі  зайнятості   як   такі,   що   шукають  роботу,  стихійним  лихом, катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку,   інвалідів),   якщо середньомісячний  сукупний  дохід  їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум  для  сім'ї.
 • здійснення заходів по виконанню міських соціальних програм.

До структури міського територіального центру входять:         

Відділ з питань кадрової, правової, методичної роботи та контролю.

Основні завдання відділу:

 • добір та просування по службі кадрів;
 • забезпечення підвищення кваліфікації та підготовки кадрів;
 • здійснення контролю за своєчасним розглядом та вирішенням письмових звернень громадян.
 • здійснення контролю за строками виконання документів.

Відділ з соціальних питань.

Основні завдання відділу:

 • координація роботи структурних підрозділів МТЦ;
 • організація надання адресної грошової допомоги;
 • сприяння створенню безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • сприяння влаштуванню до міського притулку, будинків-інтернатів громадян похилого віку та інвалідів;
 • складання статистичної звітності;

Бухгалтерія.

Основні завдання бухгалтерії: 

 • організація і ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності МТЦ та контроль за цільовим раціональним і економічним використанням усіх ресурсів, збереженням власності, виконання кошторисів доходів та видатків установи;
 • введення обліку та здійснення усіх фінансових, кредитних та розрахункових операцій;
 • здійснення виплати різних видів адресної грошової допомоги громадянам міста за рішеннями виконкому міської ради.

Відділ господарського забезпечення.

Основні завдання відділу:

 • забезпечення перевезення дітей-інвалідів до міського відділення соціальної  реабілітації дітей-інвалідів та додому;
 • перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями  та інших маломобільних груп до організацій-надавачів послуг (ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», ВАТ «Миколаївгаз», ВАТ «Укртелеком»), лікарень, поліклінік, протезно-ортопедичного підприємства, на культурно-масові заходи, навчання тощо;
 • забезпечення безперебійної роботи автотранспорту міського територіального центру;
 • забезпечення проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти;
 • заключення та виконання  договорів (оренди приміщень, постачання електричної енергії, питної води, електрозв’язку  та інш.);
 • забезпечення дотримання виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища.

Відділення соціальної допомоги вдома здійснюють безкоштовне соціальне обслуговування одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування в домашніх умовах згідно з медичним висновком та не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу:

 •    похилого віку;
 • інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;
 • хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Також, відділення соціальної допомоги вдома здійснюють обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, (але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється на платній основі відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.
У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього рішенням Миколаївської міської ради від 10 жовтня 2010 року № 50/12, був затверджений порядок та склад міської комісії по розгляду заяв громадян щодо звільнення їх від сплати  за соціальне обслуговування, надання соціальних послуг в структурних підрозділах міського територіального центру.
В такому разі видатки, пов’язані із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) цих громадян, передбачаються в кошторисі міського територіального центру в межах виділених йому бюджетних асигнувань, доведених головним розпорядником коштів.
Однією з форм соціального захисту громадян похилого віку є організація надомного обслуговування одиноких громадян на безоплатній основі та одинокопроживаючих громадян – за плату.

 • Станом на 01.01.2015 року на обслуговуванні у відділеннях соціальної допомоги вдома знаходилось 1997 громадян, в тому числі на безоплатній основі 1874 особи , 45 з них було звільнено від плат, 123 особи  отримали в 2014 соціальні послуги на платній основі. 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги утворені для обслуговування не менш як 500 громадян, які відповідно до актів обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги.
Основні завдання відділень:

 • .виявлення громадян з метою визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
 • складання актів обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян;
 • встановлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує  територіальний центр, з метою сприяння здійсненню соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадян.
 • забезпечення громадян, виходячи з можливостей міського територіального центру продовольчими та промисловими товарами, одягом, взуттям, предметами побутової гігієни;
 • надання на платній та безоплатній основі швацьких, перукарських послуг та послуг з прання білизни та одягу.
 • Відділеннями організації надання адресної натуральної та грошової допомоги постійно проводиться робота з установами, підприємствами та організаціями міста з метою поповнення матеріальної бази для надання натуральної допомоги потребуючим громадянам. Завдяки благодійним надходженням у 2014 році  12461 громадянин отримали натуральну допомогу на загальну суму 927,6 тис.грн.
 • Проводиться обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян, визначаються найбільш гострі проблеми та вживаються заходи для їх вирішення. У 2014 році відділеннями проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання 2972 громадян міста.
 • Відділеннями, також, надаються на платній і безоплатній основі послуги перукаря, послуги з прання постільної білизни та одягу. У 2014 отримали такі послуги – 2371 громадяни, з них на платній основі 55 осіб.

Всеукраїнська благодійна акція «Милосердя»


Відділення соціально-медичних послуг розраховані на 25 ліжко-місць для громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-ти річного віку) з частковим порушенням рухової активності або частково нездатні до самообслуговування. Відділення обслуговує громадян на безоплатній основі.
Основні завдання відділень:

 • організація консультацій щодо запобігання виникнення та розвитку можливих органічних розладів осіб похилого віку;
 • здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів;
 • здійснення культурно-просвітницьких заходів.

Здоров’я – це те, що люди більш за все бажають зберегти.
Відділення соціально-медичних послуг діють у кожному з 4-х районів міста. До комплексу оздоровчих послуг, що надаються у відділеннях, входять аероіонотерапія, ароматерапія, масаж, електролікування, озокерітолікування та інші. У відділеннях не тільки надаються вищезазначені послуги, а й ще навчають відвідувачів методикам профілактики хвороб та їх ускладнень, здійснюють підбір схем самомасажу для самостійних занять в комплексі з лікувальною фізкультурою в залежності від особливостей захворювання, ступеню функціональних порушень.

 • У 2014 році 2097 громадян безкоштовно отримали комплекс оздоровчих послуг, в тому числу у відділенні Заводського району – 632 громадянина , у відділенні Корабельного району – 475 громадян, у відділенні  Ленінського району – 495 громадян, у відділенні Центрального району – 495 громадян.

Відділення соціально-побутової адаптації  обслуговує незалежно від їх сімейного стану громадян, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі, потребують соціально-побутової і психологічної адаптації. 
Відділення забезпечує виконання комплексу заходів соціально-побутової адаптації, яким передбачено надання конкретних послуг спрямованих на:

 • усунення обмежень життєдіяльності;
 • підтримку соціальної незалежності;
 • відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, веденні домашнього господарства, самообслуговування;
 • поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем;
 • покращення поведінки у суспільстві та соціальне спілкування;
 • заходи по самозбереженню тощо.

Забезпечує проведення соціально-оздоровчих заходів (виявлення і сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах).
Впроваджує соціально-педагогічну послугу «Університет третього віку» (створення факультетів, самодіяльних художніх колективів, гуртків художньо-прикладного мистецтва тощо).
Організує дозвілля та відпочинок пенсіонерів та інвалідів (лекції, бесіди, зустрічі, екскурсії тощо).
Веде спортивно-оздоровчу діяльність (аромотерапія, фітотерапія, кисневий коктейль, проведення занять на спортивних тренажерах, проведення лекцій та бесід на медичні теми).
Залучає до надання соціальних послуг різноманітні заклади, громадські організації, зацікавлених осіб.
Проводить комплекс заходів інформаційного та консультативного характеру (надання інформацій та консультацій з питань соціальної спрямованості щодо вирішення складних життєвих обставин, надання довідкових послуг тощо).
З метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримки соціальної незалежності, відновлення знань, умінь і навиків у міському територіальному центрі діють чотири відділення соціально-побутової адаптації, які надають громадянам соціально-педагогічні, психологічні послуги.

 • У 2014 році відділеннями соціально-побутової адаптації надані соціальні послуги 3283 громадянам, з них у Заводському районі –919 громадянам, Корабельному – 783, Ленінському – 855, Центральному – 726.

На базі цих відділень, за ініціативою департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, з листопада 2011 року розпочав свою діяльність «Університет третього віку».

 • З початку було створено два факультета, які відвідували близько 200 громадян. Враховуючи побажання та інтереси слухачів створювались нові факультети та зростала кількість слухачів.  На даний час  в «Університеті третього віку» діє 8 факультетів, які  відвідують 835громадян.

Стурктура міського територіального центру


ОНОВЛЕНО 21.01.2015


Структурні підрозділи міського територіального центру  розташовані за адресами:  

Відділення міського
територіального центру
Заводського району,
вул.Скороходова, 1, т.47-59-81
заступник директора міського територіального центру
Садова Наталя Анатоліївна

Відділення міського
територіального центру
Ленінського району,
вул.12 Поздовжня, 50-А, т.23-71-45 заступник директора міського територіального центру
Копиченко Олена Сергіївна

Відділення міського
територіального центру
Корабельного району,
вул.Металургів, 8, т.21-71-45
заступник директора міського територіального центру
Громов Георгій Михайлович

Відділення міського
територіального центру
Центрального району,
вул.Шевченка, 19-А, т.47-59-81
заступник директора міського територіального центру
Іваненко Віктор ВолодимировичКерівництво міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)                                  

ПІБ керівника, займана посада Телефони Адреса
САМЕРХАНОВА   
Любов Іванівна
директор міського територіального центру  
тел.34-61-52 вул.Морехідна, 9,
каб. № 1
ПОДАЄНКО
Тетяна Іллівна
перший
заступник директора
тел.34-01-50 вул. Морехідна, 9,
каб. № 2
САДОВА 
Наталя Анатоліївна
заступник директора
тел.47-59-81 вул. Скороходова, 1
ГРОМОВ 
Георгій Михайлович 
заступник директора
тел.25-40-93 вул.Металургів, 8
КОПИЧЕНКО
Олена Сергіївна
заступник директора
тел.23-71-45 вул.12.Поздовжня, 50-А
ІВАНЕНКО
Віктор Володимирович
заступник директора
тел.47-76-78 вул.Шевченка, 19-А

 

Графік особистого прийому громадян директором міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та його заступниками на 2014 рік

ПІБ керівника, займана посада Дні та години прийому Місце проведення прийому
САМЕРХАНОВА    
Любов Іванівна,
директор міського територіального центру  
 1-й  вівторок
з 10.00 до 12.00
(тел.34-61-52)
вул.Морехідна, 9,
каб. № 1
ПОДАЄНКО
Тетяна Іллівна,
перший
заступник директора
3-й  вівторок   
з  14.00 до 16.00
(тел.34-01-50)
вул. Морехідна, 9,
каб. № 2
САДОВА  
Наталя Анатоліївна,
заступник директора
1-а  середа   
з  14.00 до 16.00
(тел.47-59-81)
вул. Скороходова, 1
ГРОМОВ  
Георгій Михайлович, 
заступник директора
2-а середа   
з  14.00 до 16.00
(тел.25-40-93)
вул.Металургів, 8
КОПИЧЕНКО
Олена Сергіївна,
заступник директора  
3-я середа   
з  14.00 до 16.00
(тел.23-71-45)
вул.12.Поздовжня, 50-А
ІВАНЕНКО
Віктор Володимирович,
заступник директора
4-а  середа   
з  14.00 до 16.00
(тел.47-76-78)
вул.Шевченка, 19-А

Контакти   

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради розташований за адресою: вул. Морехідна, 9.

Проїзд міським транспортом до зупинки Водопровідна.

Телефони: 34-61-52, 34-01-50.

Факс: 34-61-52.

Електронна адреса: nikolaev.tc@gmail.com

ОНОВЛЕНО 02.02.2015


Герої серед нас

Звернення громадян


   Ремонт комунальних доріг
Сьогодні, 28 квітня, дві бригади дорожників виконують ремонтні роботи на вул. Московській, від...
   Про тарифи на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються споживачам ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ   24 квітня 2015 &nb...
   Про організацію пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування №№ 22, 36, 39, 41, 77, 80 у м. Миколаєві ДОКУМЕНТ
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ   24 квітня 2015 &...
   Сьогодні до 15:00 не буде води у центральній частині міста
Шановні миколаївці! 28.04.2015 р. з 9:00 до 15:00 у зв'язку з виконанням невідкладних аварійно...
   Мешканці Матвіївки підтримали Всеукраїнську акцію з прибирання та благоустрою
Жителі мкр. Матвіївка підтримали Всеукраїнську акцію «Зробимо Україну чистою» та 25 квітня вийшли н...
   У Заводському районі пройшов суботник
25 квітня у Заводському районі пройшов загальноміський суботник. У заходах взяли участь  ...
   У білому халаті фронтовими дорогами: лікар Лев Карнаш залишив підпис на рейхстазі, а днями відзначив сторічний ювілей
У білому халаті фронтовими дорогами: лікар Лев Карнаш залишив підпис на рейхстазі, а днями відзнач...
   Юрій Гранатуров: «Миколаївський муніципальний колегіум - гордість нашого міста»
Сьогодні, 27 квітня, у Миколаївському художньому академічному російською драматичному театрі відбул...
   У дитсадку № 87 діти батьки та вихователі висадили дерева
У нашому місті є зелений затишний куточок, який розташований у мікрорайоні Ракетне Урочище&...
   На головній вулиці міста звучатиме духовий оркестр!
За сприяння Миколаївського міського голови та за договором про співпрацю між управлінням з пит...
   Вдові ветерана Великої Вітчизняної війни Павла Костянтиновича Іщенка встановили новеньку газову плиту за рахунок місцевого бюджету
80-річна Ніна Іванівна Іщенко, вдова ветерана Великої Вітчизняної війни, стала вже дванадцятим...
   Адміністрація Ленінського району стежить за дотриманням прав дітей
Службою у справах дітей адміністрації Ленінського району проводяться перевірки навчальних закладів...

 

Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі