Вернуться на главную Російська версія Англійска версія
Офіційний портал
Індикатори стійкого розвитку 
    Миколаївська Міська Рада
28 квітня 2015
Офіційний портал Миколаївської Міської Ради
 
 

Інтеграція бібліотек у засоби масової інформації та соціальні мережі
На території міста будуть проводитись роботи з відлову безпритульних тварин
Власнику приміщення у будинку по вул. Інженерна, 2, м. Миколаїв Матвіїву Віталію Анатолійовичу
Про намір передати в оренду об’єкт комунального майна
Енегретична незалежність України

Чому зростають тарифи?

   продивиться всі оголошення
   Які гуртки чи секції відвідують ваші діти?
музичні

художні

спортивні

на це не вистачає коштів

не відвідують, адже в школі велике навантаження

   результати

ОРІДУ НАДУ

    Екологічна політика та план дій на ХХІ століття
    Індикатори стійкого розвитку
    Використання коштів міського цільового фонду
    Основні розпорядчі документи міської ради та виконкому в сфері охорони навколишнього середовищаІндикатори стійкого екологічного розвитку м. Миколаєва

Індикатори сталого розвитку – це інформація, яка висвітлює зміни стану навколишнього середовища в часі, визначає тенденції цих змін, допомагає  людям в простій та доступній формі отримати інформацію з питань сталого розвитку міста, яка їх цікавить. 

Екологічна  політика  Миколаєва, нова редакція якої затверджена Миколаївською міською радою рішенням № 12/19 від 23.12.2011, містить 15 індикаторів стійкого екологічного розвитку, один з яких «Індикатори по ТПВ та іншим відходам» розраховується з 2012 року.

Починаючи з 2002 року в ЗМІ м. Миколаєва публікуються індикатори сталого  екологічного розвитку.

Нижче приведені індикатори сталого  екологічного розвитку м. Миколаєва за 2013 рік.

1.Індикатор задоволеності населення

Відповідно до рішення міської ради від 23.12.11 №12/19 «Про затвердження нової редакції Екологічної політики м. Миколаєва» відсоток городян, які задоволені станом навколишнього середовища в м. Миколаєві вимірюється 1 раз на 3 – 5 років .

У 2012 році методом анкетування та опитування, в ході якого було опитано 400 респондентів віком від 18 до 85 років, визначено відсоток задоволеності населення станом навколишнього природного середовища у місті Миколаєві за 2012 рік.

Показник задоволеності населення 2012
Повністю задоволений 4 %
Частково задоволений 37 %
Не задоволений 56 %
Важко відповісти 3 %

2. Фінансування екологічних проблем

В 2013 році для вирішення екологічних проблем міста було витрачено 91,7 млн. грн., що становить 6 % міського бюджету, в 2012 році - 82,1 млн. грн., (5 % міського бюджету), в 2011 році – 86,75 млн. грн. (7 % міського бюджету), в  2010 році - 98,32 млн. грн.  (9% міського бюджету),  у  2009 році - 80,9 млн. грн. (8 % міського бюджету).

3. Пасажирські перевезення

Міським електротранспортом в 2013 році перевезено 39677 тис. чол. (23 % від загальної кількості пасажирів, перевезених громадським транспортом) в 2012 році – 35594,7 тис. чол. (38 % від загальної кількості пасажирів, перевезених громадським транспортом), в 2011 році ця цифра складала 35974,4 тис. чол. (24 % від загальної кількості пасажирів, перевезених громадським транспортом), в 2010 році – 31168,4 тис. чол. (26 % від загальної кількості пасажирів), в 2009 році – 41145 тис. чол. (26,9 % від загальної кількості пасажирів). 

4. Доступність зелених зон відпочинку

В Миколаєві близько 11 % населення проживає не далі 300 м від найближчих зон відпочинку і ця цифра не змінюється за останні роки. Загальна площа зелених насаджень складає 14,6 % (3795,04 га) від загальноміської. У 2013 р. площа зелених насаджень загального користування на одного жителя міста Миколаєва складала 19,9 м2 у 2012 р. – 17,9 м2, у 2011 році – 17,8 м2, в 2009-2010 роках – 17,5 м2. В 2008 році на 1 жителя приходилось 17,4 м2 зелених насаджень загального користування (норма для міст степової зони з населенням 100-1000 тис. чол. – 14,4 м2/чол.).

5. Якість атмосферного повітря

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за пунктами спостережень по м. Миколаєву були в основному нижче гранично допустимих (ГДК). Перевищення ГДК спостерігались по діоксиду азоту та формальдегіду.

Назва забруднюючої речовини (ЗР) ГДК,    мг/ куб.м Концентрації ЗР в 2010 році, мг/ куб.м Концентрації ЗР в 2011 році, мг/ куб.м Концентрації  ЗР в 2012 році, мг/ куб.м Концентрації  ЗР в 2013 році, мг/ куб.м
Пил 0,15 0,03-0,1 0,04-0,11 0,08 0,07
Діоксид сірки 0,05 0,001-0,008 0,003-0,009 0,006 0,005
Оксид вуглецю 3 0,2-3,0 0,3-2,2 1,47 0,9
Діоксид азоту 0,04 0,02-0,5 0,02-0,050 0,05 0,05
Оксид азоту 0,06 0,01-0,02 0,01-0,02 0,01 0,01
Фтористий водень 0,005 0,004-0,006 0,004-0,007 0,004 0,003
Формальдегід 0,003 0,005-0,028 0,006-0,024 0,014 0,011

В 2013 році в місті Миколаєві було відібрано та досліджено 220 проб атмосферного повітря із них перевищення гранично – допустимих концентрацій забруднюючих речовин – (окису вуглецю) виявлено в 6 пробах, що становить 2,7 % .

За даними міської СЕС з 992 проб повітря, відібраних по місту у 2012 році зареєстровано перевищення норм гранично допустимих концентрацій  по 230 пробам, що складає 23,2 %.

У 2011 році з 1398 проб повітря по місту зареєстровано перевищення ГДК 214 (15,3%), у 2010 році з 1388 проб атмосферного повітря перевищують ГДК 205 (14,8%), в 2009 році з 1071 проб перевищували ГДК 216 (20,2%), в 2008 році перевищень ГДК було 30,2%.

Показник 2009 2010 2011 2012 2013
% проб з перевищенням нормативів від кількості спостережень
Пил 8,1 2,3 1,5 4,5 -
Оксид вуглецю 49,7 43,9 34,8 4,7 2,7
Діоксид азоту 40,1 10 9,9 1,6 -
Свинець 25,5 22,4 4,7 7,8 -
Мідь 23,6 25,9 42,2 50 -
Кадмій - 0 0 0 -
Формальдегід - - 70,4 80,7 -

6. Шумове забруднення

Управлінням державної санітарно-епідеміологічної служби у Миколаївській області виміри шуму на перехресті вулиць в 2013 році не проводилися.

Санепідслужбою за 2012 рік зроблено 267 замірів шуму на автомагістралях міста. Результати 128 замірів перевищують гранично допустимі рівні, що складає 47,9 % від загального числа замірів.

Протягом 2013 року до територіальних райвідділів Миколаївського міського управління УМСС України в Миколаївській області надійшло 117 повідомлень громадян про порушення режиму тиші внаслідок роботи закладів громадського харчування. З них по Центральному району – 61, Ленінському – 18, Заводському – 24 та Корабельному – 14 повідомлень.

У 2012 році до Миколаївського міського управління УМВС України в Миколаївській області та його районних відділів надійшло 96 скарг на шум при роботі закладів громадського харчування.

За 2011 рік лабораторією міської СЕС зроблено 436 замірів шуму. Результати 91 заміру перевищують гранично допустимі рівні, що складає 20,5% від загального числа замірів. В 2010 році  міською СЕС проведено 412 замірів шуму від автотранспорту на магістралях міста та внутрішній території житлових кварталів,  з них не відповідають гранично допустимим рівням (ГДР) - 92 заміри (22,3 %). В 2009 році із 660 замірів перевищень спостерігалося  138 (20,9%). В  2008 р. було зроблено 580 замірів шуму від автотранспорту на магістралях міста і внутрішній території житлових кварталів, із них перевищує ГДР - 89, що становило 15,3 %.

7. Якість поверхневих вод

За даними МКП «Миколаївводоканал» в 2013 році у поверхневі водні об’єкти було скинуто 23133,4 тис. куб.м недостатньо очищених стоків, у 2012 – 23828,8 тис. куб.м, у 2011 році ця цифра складала 24148,1 тис. куб.м.

У 2013 році на санітарно - хімічні показники досліджено 24 проби води із річок Південний Буг та Інгул, з них 10 (41,7%) не відповідали гігієнічним вимогам. Також досліджено 120 проб на мікробіологічні показники, із них 56 (46,7%) не відповідали гігієнічним вимогам.

Санепідслужбою у 2012 р. здійснювався постійний контроль якості води рік П.Буг та Інгул. На хімічні показники відібрано та проаналізовано 245 проб, з них 156 не відповідають нормам по бакпоказниках. Перевищення по хімічним показникам спостерігаються по органолептичним показникам, окислюваності, БПК-20, залізу, СПАР, азоту, аміаку, крім того у річці Інгул – по сухому залишку та сульфатам.

У 2011 році міською СЕС відібрано та проаналізовано 75 проб, з них 37 не відповідають нормам. Перевищення по хімічним показникам спостерігаються по органолептичним показникам, окислюваності, БПК-20, залізу, СПАР, азоту, аміаку, крім того у річці Інгул – по сухому залишку та сульфатам. В 2010 році досліджено на хімічні показники 179 проб, з них не відповідає СанПіН 4638-88 77 проб, що складає 43%, по бактеріологічним кількість нестандартних проб складала 50,5% (158 нестандартних проб з 313). Перевищення ГДК зареєстровані по  БПК-20, залізу, СПАР, азоту аміаку, сухому залишку, сульфатам, індексу ЛПКП (лактозопозитивних кишкових паличок). В 2009 році досліджено 169 проб по хімічним показникам, із них не відповідало санітарним нормам 93 проби (55%), по бактеріологічним показникам  із 303 проб – 151 нестандартна, в 2008 році із 181 проби по хімічним показникам 91 проба нестандартна (50,3%), по бактеріологічним показникам із 291 проби 136 не відповідали санітарним нормам (46,7 %).

Процент   нестандартних    проб у рекреаційних зонах та на міських пляжах за роками, %.

Показники 2009 2010 2011 2012 2013
Хімічні 55 43 49,3 62,5 41,7
Бактеріологічні 49,8 50,5 53,7 63,6 46,7

Спостереження за станом гирлових вод П.Бугу та Інгулу в районі м. Миколаєва проводяться Миколаївським обласним центром з гідрометеорології по 20 інгредієнтам. Перевищення ГДК забруднюючих речовин у міській акваторії Південного Бугу і Бузького лиману в 2013 - 2012 роках спостерігалось по вмісту нафтопродуктів, нітритів і фенолів. За період з 2011 по 2009 роки в акваторіях водних об’єктів було зафіксовано перевищення ГДК по вмісту нафтопродуктів і фенолів.

8. Якість питної водопровідної води

У 2013 році на водопровідній мережі МКП «Миколаївводоканал» на санітарно-хімічні показники відібрано 171 пробу питної води, всі проби відповідали гігієнічним вимогам. Для визначення мікаробіологічних показників було відбрано 185 проб, з яких 15 (8,1% )не відповідали гігієнічним вимогам.

У 2012 році на водопровідній мережі МКП «Миколаївводоканал» на санітарно-хімічні показники відібрано 782 проби питної води. З них не відповідає діючим нормам ДСанПіНу 2.2.4.171-10 – 16 (2 %) по органолептичним показникам (запах, присмак), кольоровості та окисюваності. По бактеріологічним показникам відбрано 787 проб, з яких не відповідало нормам 11 (1,4 %).

У 2011 році на водопровідній мережі МКП «Миколаївводоканал» на хімічні показники відібрано 1435 проб питної води. З них не відповідає діючим нормам 65 (4,5%) по органолептичним показникам (запах, присмак), кольоровості та окисюваності. По бактеріологічним показникам відбрано 1434 проби, з яких не відповідало нормам  38 (2,6%).

У 2010 році міською СЕС досліджено 1588 проб питної води з міського водопроводу на хімічні показники, з них не відповідало ГОСТу 2474-82 «Вода питна» 63 проби (4%); на бактеріологічні показники з 1542 проб нестандартних було 60 (3,9%).

В 2009році з 1572 проб води питної із міського водопроводу по хімічним показникам було 6 проб нестандартних (0,4%),  по бактеріологічним із 1518 – 46 нестандартних (3,03%). В 2008 році по хімічним показникам досліджувались 1572 проби питної води із міського водопроводу, із них 12 проб (0,8%) не відповідали ГОСТу 2474-82 «Вода питна». По бактеріологічним показникам досліджувались 1569 проб, 27 – нестандартних (1,7%). Відхилення зареєстровані по органоліптичним показникам (запаху, присмаку), кольоровості, окислюваності, вмісту тригалогенметанів, індексу БГКП (ентерококів).

Процент проб питної води з міського водопроводу, що не відповідали ГОСТу 2474-82 «Вода питна» (за даними СЕС). 

Показники 2009 2010 2011 2012 2013
Хімічні 0,4 4 4,5 2 0
Бактеріологічні 3,03 3,9 2,6 1,4 8,1

За даними МКП «Миколаївводоканал» в 2011 році з відібраних проб питної води з водопровідних мереж м. Миколаєва не відповідали вимогам ДсанПіН2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» - 4,4%. В 2010 році при дослідженні 1981 проби питної води, яка подається до міста з очисних споруд, такі показники, як запах, кольоровість, мутність, залишковий хлор відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" на 100%. Бактеріологічні показники, а саме: мікробне число – відповідали вищевказаним нормам на 100%, коліформні бактерії — не відповідало 2,9% проб від загальної кількості відібраних.

9. Використання природних ресурсів

Середнє використання на одного мешканця міста Миколаєва  питної води, природного газу та електроенергії по роках надано в таблиці:

Назва 2009 2010 2011 2012 2013
Природний газ, куб.м/рік 331,2 347,2 345** 755 322,5**
Питна вода, куб.м/рік 41,39 49,28 48,18 49,64 50,37
Електроенергія, кВт-год/рік * 2011,9 2009,6 2087,4 2195

* - дані не були надані
** - розрахунковий показник за ф.№1-газ  «Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу»

10. Стійкість землекористування

В 2013 році розроблено 9 проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж парків, скверів, зелених зон міста. Миколаївською міською радою затверджено 4 проекти землеустрою.

В 2012 році розроблено 8 проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж парків, скверів, зелених зон міста. Затверджено Миколаївською міською радою 13 проектів землеустрою, в тому числі 2 проекти для об’єктів природно-заповідного фонду.

В 2011 році розроблено 13 проектів землеустрою щодо організації та встановлення парків, скверів, зелених зон міста та заповідних об’єктів.

В 2010 році  було розроблено 10 проектів землеустрою щодо встановлення меж парків і скверів міста, з низ 3 проекти для об’єктів природно-заповідного фонду.

Також в 2010 році відкоригований робочий проект «Встановлення водоохоронної зони і прибережної смуги р. Південний Буг, Інгул і Бузького лиману на території землекористування м.Миколаєва».

В 2009 році було розроблено 8 проектів землеустрою щодо встановлення меж парків і скверів, затверджено Миколаївською міською радою 19 проектів.

Найбільша ділянка забрудненої землі – міський полігон твердих побутових відходів площею 37,93 га. Захищені території (зарезервовані, заповідні місцевого та державного значення) становлять 4,5 %  від загальноміської площі.

11. Стійкість управління навколишнім середовищем

На ТОВ «МГЗ» відповідність стандарту екологічного менеджменту ISO 14001 підтверджена аудитом. ВТФ «ВЕЛАМ» впроваджує інтегровану систему менеджменту, яка основана на системах якості продукції ISO 9001 та екологічного менеджменту ISO 14001, охорони і безпеки праці OHSAS 18001.

12. Здоров’я городян

Показники захворюваності городян інфекційними захворюваннями (на 100 тис. населення):

Захворювання 2009 2010 2011 2012 2013
Холера - - - - -
Гострі кишкові захворювання 965 142,5 430,3 405,76 413,27
Вірусні гепатити 20 10,7 7,4 158,8 8,9

Захворюваність вірусним гепатитом і гострими кишковими захворюваннями не обумовлена екологічними факторами.

13. Продукція, що сприяє стійкості

Державним підприємством «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації» в 2013 році було видано сертифікатів відповідності на продукцію, що виробляється на території Миколаївської області:

 • на харчову продукцію, що виготовляється серійно - 26;
 • на промислову продукцію, що виготовляється серійно - 20;
 • на послуги з тимчасового розміщення (проживання) та харчування – 119.

Також у 2013 році була зареєстрована 1 декларація про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту безпеки іграшок на продукцію, що виробляється на території Миколаївської області

В 2012 році було видано:

 • на харчову продукцію, що виготовляється серійно - 39;
 • на  партії харчової продукції - 5;
 • на промислову продукцію, що виготовляється серійно - 33;
 • на партії промислової продукції - 10;
 • на послуги розміщення - 135;
 • на послуги харчування – 81;
 • на послуги з ремонту та технічного обслуговування дорожньо-транспортних засобів – 1.

В 2011 році було видано:

 • на харчову продукцію, що виготовляється серійно - 41;
 • на  партії (харчова продукція) - 5;
 • на промислову продукцію, що виготовляється серійно - 51;
 • на партії (промислова продукція) - 12;
 • на послуги розміщення - 109;
 • на послуги харчування - 77.

В 2010 році було видано:

 • на харчову продукцію та продовольчу сировину - 11 сертифікатів відповідності на партії продукції та 33 сертифіката відповідності на продукцію, що виготовляється серійно;
 • на промислову продукцію - 26 сертифікатів відповідності на партії продукції (із них   12  на  будівельні  матеріали,  вироби  та  конструкції,   6   на  вироби  легкої промисловості, 4 на миючі засоби, 4 на інші види продукції) та 55 сертифікатів відповідності на промислову продукцію, що виготовляється серійно (із них 54 на будівельні матеріали, вироби та конструкції, 1 на миючі засоби);
 • на послуги розміщення 10 сертифікатів відповідності, на послуги харчування 10 сертифікатів відповідності.

У 2009 році видано:

 • на харчову продукцію та продовольчу сировину - 9 сертифікатів відповідності на партії  продукції та 32 сертифіката відповідності на продукцію, що виготовляється серійно;
 • на промислову продукцію - 16 сертифікатів відповідності на партії продукції (із них  2   на  будівельні   матеріали,   вироби   та   конструкції,   2   на   вироби   легкої промисловості, 2 на миючі засоби, 4 на інші види продукції) та 83 сертифіката відповідності на промислову продукцію, що виготовляється серійно (із них 78 на будівельні матеріали, вироби та конструкції, 3 на вироби легкої промисловості, 2 на миючі засоби);
 • на послуги розміщення 15 сертифікатів відповідності, на послуги харчування 7 сертифікатів відповідності.

14. Тварини в місті

У 2013 року до лікувальних закладів міста Миколаєва та управління ветеринарної медицини в м. Миколаєві звернулось близько 1649 осіб щодо нанесення укусів тваринами, з ниx 515 осіб щодо укусів безпритульними тваринами

В м. Миколаєві продовжується виконання робіт по реконструкції та переобладнанню колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул. Комінтерна, 36 в м. Миколаєві.

З липня 2013 р. КП ММР «Центр захисту тварин» розпочало реєстрацію домашніх тварин в місті.

Метою такої реєстрації є:

 • - єдиний облік домашніх тварин у місті;
 • - організація пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;
 • - здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог по утриманню тварин для забезпечення епізоотичного благополуччя;
 • - вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх тварин в місті.

Реєстрація домашніх тварин проводиться методом електронної ідентифікації - чіпування, з обов’язковим внесенням даних власника та його тварини в єдину електронну базу даних.

Протягом 2012 року до міського травматологічного пункту та управління ветеринарної медицини в м. Миколаєві звернулись близько 1565 осіб після покycів тварин, з ниx 403 особи – безпритульними тваринами.

В жовтні 2012 р. розпочалась реконструкція пункту стерилізації та утримання тварин по вул. Комінтерна, 36, після завершення якої КП ММР «Центр захисту тварин» розпочне відлов і стерилізацію безпритульних тварин.

З метою надання допомоги безпритульним тваринам міжнародною зоозахисною організацією «Чотири лапи» в м. Миколаєві з 4 жовтня по 8 листопада 2012 проводилися роботи зі стерилізації, вакцинації, ідентифікації та реєстрації безпритульних тварин. За результатами роботи, загалом, було простерилізовано та зроблено щеплення від сказу 477 безпритульним тваринам, з яких 439 собак та 38 котів.

На протязі 2011 року за медичною допомогою звернулись 2787 осіб після покycів тварин, з ниx 424 особи – безпритульними тваринами.

В Миколаєві у 2011 році створено КП ММР «Центр захисту тварин», на яке покладено весь комплекс робіт у сфері поводження з тваринами, в тому числі реєстрацію домашніх собак і котів.

В 2010 році в медичні заклади міста звернулось 1399 осіб після укусів тварин, у тому числі 382 особи після укусів безпритульними собаками, в 2009 році - 532 особи, з них 175 - після укусів  безпритульними собаками.

15.Індикатори по ТПВ та іншим відходам

Усі тверді побутові відходи, які утворюються в місті, захороняються на міському полігоні твердих побутових відходів (ТПВ). На 1 мешканця міста у 2013 році утворювалось близько 1,8 куб.мТПВ, у 2012 р. – 2,1 куб.м. За 2013 рік на полігон ТПВ прийнято близько 887434 куб.м відходів, за 2012 р. – 980000 куб.м.

Угоду на вивезення ТПВ уклали:

 • 95% приватних домоволодінь;
 • 85% підприємств всіх форм власності загального харчування та магазинів;
 • 98% промислових підприємств, в тому числі ті, що вивозять ТПВ власним транспортом по талонах.

За даними адміністрацій районів міста у 2013 році виявлено та ліквідовано близько 55773 куб.м стихійних сміттєзвалищ, у 2012 р. – 60855 куб.м. 

На душу населення у 2013 – 2012 роках утворилось 0,1 куб.м інших відходів.


ОНОВЛЕНО 07.08.2014


Герої серед нас

Звернення громадян


   Ремонт комунальних доріг
Сьогодні, 28 квітня, дві бригади дорожників виконують ремонтні роботи на вул. Московській, від...
   Про тарифи на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються споживачам ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ   24 квітня 2015 &nb...
   Про організацію пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування №№ 22, 36, 39, 41, 77, 80 у м. Миколаєві ДОКУМЕНТ
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ   24 квітня 2015 &...
   Сьогодні до 15:00 не буде води у центральній частині міста
Шановні миколаївці! 28.04.2015 р. з 9:00 до 15:00 у зв'язку з виконанням невідкладних аварійно...
   Мешканці Матвіївки підтримали Всеукраїнську акцію з прибирання та благоустрою
Жителі мкр. Матвіївка підтримали Всеукраїнську акцію «Зробимо Україну чистою» та 25 квітня вийшли н...
   У Заводському районі пройшов суботник
25 квітня у Заводському районі пройшов загальноміський суботник. У заходах взяли участь  ...
   У білому халаті фронтовими дорогами: лікар Лев Карнаш залишив підпис на рейхстазі, а днями відзначив сторічний ювілей
У білому халаті фронтовими дорогами: лікар Лев Карнаш залишив підпис на рейхстазі, а днями відзнач...
   Юрій Гранатуров: «Миколаївський муніципальний колегіум - гордість нашого міста»
Сьогодні, 27 квітня, у Миколаївському художньому академічному російською драматичному театрі відбул...
   У дитсадку № 87 діти батьки та вихователі висадили дерева
У нашому місті є зелений затишний куточок, який розташований у мікрорайоні Ракетне Урочище&...
   На головній вулиці міста звучатиме духовий оркестр!
За сприяння Миколаївського міського голови та за договором про співпрацю між управлінням з пит...
   Вдові ветерана Великої Вітчизняної війни Павла Костянтиновича Іщенка встановили новеньку газову плиту за рахунок місцевого бюджету
80-річна Ніна Іванівна Іщенко, вдова ветерана Великої Вітчизняної війни, стала вже дванадцятим...
   Адміністрація Ленінського району стежить за дотриманням прав дітей
Службою у справах дітей адміністрації Ленінського району проводяться перевірки навчальних закладів...

 

Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі